Gruppeleder i Nordland SV, Marius Jøsevold.

Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke

– EU har i lengre tid undergravd regulering av norsk arbeidsliv.


Nordland Fylkesting vedtok i går en uttalelse der regjeringen oppfordres om å si nei til EUs mobilitetspakke. Mobilitetspakken regulerer arbeidsforhold for sjåfører i person- og godstransport. Marius Jøsevold, gruppeleder for SV, la fram uttalelsen, og er godt fornøyd med vedtaket: 

– EU har i lengre tid undergravd regulering av norsk arbeidsliv. Transportbransjen har blitt særlig hardt rammet, blant annet gjennom såkalt kabotasjekjøring, der utenlandske sjåfører kommer til Norge for å kjøre oppdrag. Mobilitetspakken legger opp til at dette skal bli langt enklere, og det er både trafikkfarlig, og en stor trussel mot norske arbeidsplasser i transport.

Flertallet i fylkestinget påpekte også risikoen ved de nye reglene for sjåfører i turbusser. EUs transportkomite har foreslått at sjåførene skal kunne kjøre inntil tolv dager i strekk uten en eneste dags pause. Komiteen mener også at de samme sjåførene kan jobbe inntil 16 timer i døgnet opptil to dager hver uke. Jøsevold er forferdet over forslagene. 

– I Norge har vi krav til kjøre og hviletid, krav om døgnhvile og helgefri, og begrensninger på hvor mye en arbeidstaker kan jobbe i løpet av en gitt periode. For sjåfører er det spesielt risikofylt å bryte med disse reglene. En trøtt sjåfør er en farlig sjåfør. Man kan bare tenke seg ulykkespotensialet i overarbeidede buss- og trailersjåfører på isglatte vinterveier.

Jøsevold berømmer fylkestinget for å være på ballen i denne saken. 

– Også ved forrige korsvei, i ACER-saken, fikk SV fylkestinget med seg på et nei-vedtak. Den gangen var vi først i landet med et slikt vedtak. Også denne ganger er vi blant de aller første til å vedta motstand mot regler som truer norsk arbeidsliv, og norsk suverenitet. Vi får håpe Stortinget har nok innsikt og mot til å gjøre det samme.

(pressemelding)

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.