Foto: Kristian Rødvand

"Nordland Teater må ikke bli fylkeskommunens ansvar"

Skrevet av Rana SV
20.02.2020 15:03 - OPPDATERT 20.02.2020 17:02

Erfaringsmessig vet vi at i stramme fylkes og kommunebudsjetter er det kultur/kunstfeltet som kuttes først. Sittende regjering har kommet med et forslag om at viktige kulturinstitusjoner som Nordland Teater bør bli fylkeskommunens ansvar. Dette kan føre til at regionen Nordland vil få et dårligere kulturtilbud ved at teateret må se seg nødt til å kutte i både stillinger og turnevirksomhet. Kulturbærere som NT trenger økonomisk forutsigbarhet for å kunne utvikle kompetanse og scenekunst for fremtiden.

  • Nordland Teater har behov for trygge og forutsigbare økonomiske rammer. En solid statlig basisfinansiering er nøkkelen til dette, og vi mener dagens finansieringsordning med 70/30 må videreføres.
  • Regionene (Nordland) vil ved å videreføre finansieringen fortsatt ha styring med Nordland Teater gjennom sitt eierskap.
  • Det er viktig at også Nordland har et regionteater med et nasjonalt mandat/status og anerkjennelse.
  • En modell med mesteparten av midlene fra fylkeskommunen vil medføre store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen i landet, vi må sikre et likeverdig teatertilbud for hele landet, og det kan bare garanteres med dagens/større statlig finansiering.
  • Et statlig engasjement skal ikke bare gjelde sørpå, men for hele teaterfeltet, også for oss i Nord-Norge.
  • Vi må sikre økonomisk forutsigbarhet som gir et langsiktig planperspektiv, og et tydelig signal om satsing på utvikling i Nord-Norge.
Rana SV ser det som viktig å verne og sørge for trygge ramme for regionens viktigste kulturbærer, som har et stort publikum. Nordland Teater programmerer en av landets største teaterfestivaler som i 2020 tiltrakk seg 15.000 publikummere. Teateret turnerer hele Nordland og sørger for at store og små forestillinger besøker de fleste steder i regionen. Dessuten via NT UNG trenes ungdom i ulike teaterfag, og sørger derfor til rekruttering av lokale krefter til kunstfagene.
 
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.