Mats Hansen sammen med leder i Nordland Venstre, Anja Johansen og stortingsrepresentant Ida Gudding Johnsen.

Nordland Venstre sier nei til vindmøller på Sjonfjellet

Skrevet av Hedda Hiller
22.02.2021 21:18 - OPPDATERT 23.02.2021 08:59

Uttalelsen ble sendt inn av Rana Venstre og ble enstemmig vedtatt.

Nordland Venstre vedtok på sitt årsmøte lørdag at de sier nei til vindmøller på Sjonfjellet. Uttalelsen ble sendt inn av Rana Venstre og ble enstemmig vedtatt. 

– Fylkesårsmøtet støttet Rana Venstre sitt standpunkt om at et vindindustrianlegg på Sjonfjellet vil føre til store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift, og at man derfor må si nei til en slik etablering. Det er jeg svært fornøyd med, sier Hansen. 

Nordland Venstre mener at området på Sjonfjellet er et område der en utbygging av vindkraft vil føre til store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift.

– Det er planlagt en nasjonal turistvei langs fylkesveien som er uforenelig med et vindkraftanlegg. I tillegg er området viktig for reindriftsnæringen. Vindturbiner her vil føre til tap av et stort område inngrepsfri natur. 

Her er uttalelsen i sin helhet:

"Nordland Venstre sier nei til vindmøller på Sjonfjellet

Det er mange prosjekter på gang og stor optimisme og fremtidstro i Rana-regionen etter at det ble kjent at Freyr sikret finansieringen til å bygge batterifabrikk. Det er på tide med en tydeligere kobling mellom grønn industribygging og fornybar kraft slik at verdiskapningen kommer der kraften produseres. Nordland Venstre hilser derfor velkommen batterifabrikken og andre grønne næringer etablert på den fornybare krafta vår. Vi sier imidlertid klart nei til etablering av vindmøller på Sjonfjellet. 

I 2019 vedtok Venstres landsstyre en uttalelse som sa at Venstre vil begrense utbygging av vindkraftanlegg på land. I uttalelsen slås det fast at vindkraftverk på land har store negative konsekvenser. Naturinngrep, miljøødeleggelser, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er sentrale innvendinger. I noen områder er verneverdiene så store at det er uforenelig med utbygging. Vindkraftutbygging på land kan også stå i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur, slik som på Øyfjellet i Vefsn, hvor det planlegges utbygging i reinbeiteområder. Dette har Venstre i regjeringen fulgt opp og konsesjonsreglene strammes nå inn. 

Nordland Venstre mener at området på Sjonfjellet er et område der en utbygging av vindkraft vil føre til store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift. Det er planlagt en nasjonal turistvei langs fylkesveien som er uforenelig med et vindkraftanlegg. I tillegg er området viktig for reindriftsnæringen. Vindmøller her vil føre til tap av et stort område inngrepsfri natur. 

[annonse]
Ved å bygge vindkraftverket på Sjonfjellet ødelegger vi for landskapsverdiene i Nordlandsverran som nå gir verdiskapning for reindrift og reiselivet. Kampen om Sjonfjellet dreier seg om å bevare dette for våre etterkommere. Derfor sier Nordland Venstre nei til vindkraft på Sjonfjellet."

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.