Foto: Susanne Forsland/Nordland Fylkeskommune

Nordlandsbanen best egnet for hydrogentog

Skrevet av Redaksjonen
04.12.2018 17:56

En ny rapport fra SINTEF sier at Nordlandsbanen er togstrekningen som vil ha størst gevinst av å gå over til hydrogen som drivstoff, skriver Nordland Fylkeskommune i en pressemelding.

I Norge har vi fortsatt en del dieseldrevne togstrekninger. En rykende fersk rapport fra SINTEF konkluderer med at Nordlandsbanen er den gjenværende dieseldrevne togstrekning i Norge som best vil dra nytte omlegging fra diesel til hydrogen.

– Det er et spennende og viktig innspill i arbeidet med det grønne skiftet i Norge og nordområdene, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Tverrpolitisk samstemt

Nordlandsbanen egner seg spesielt bra for å teste hydrogentogets egnethet i Norge, da den byr på de mest relevante utfordringene.

– Både med hensyn på rekkevidde, klimatiske forhold og med krav til pålitelighet, poengterer stortingsrepresentant fra Nordland, Dagfinn Olsen (FrP). 

Nordlandsbanen er også spesielt egnet, fordi strekningen bare trenger mellom en og tre hydrogenstasjoner på hele strekningen mellom Trondheim og Bodø.

– Hvis et hydrogentog fungerer på denne strekningen vil dette kunne overføres til de fleste togstrekningene i Norge, sier fylkesråd i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Lønnsomt med hydrogen

Stortingsrepresentant Olsen mener at det også er av økonomisk interesse å legge om til hydrogen på Nordlandsbanen.

– Sammenliknet med videre dieseldrift, vil hydrogen gi et gunstig regnestykke som vil tilbakebetales innen få år. En hydrogenløsning forventes å føre til en enda høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet etter hvert som teknologien blir rimeligere, påpeker Dagfinn Olsen.

– Det rett og slett ekstremt mye billigere å drifte hydrogen enn diesel. Kostnadene ved å drifte med hydrogen, er omlag en femtedel sammenliknet med dieseldrift, påpeker fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 

– Stortinget har i høst diskutert etableringen av en pilotstrekning for hydrogentog i Norge. Rapporten fra SINTEF viser med all tydelighet at Nordlandsbanen vil være helt perfekt for denne typen pilotprosjekt, avslutter samferdselsråd, Svein Eggesvik.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.