Illustrasjonsfoto

– Norge har satset på en blindvei fordi markedet har fått leke seg fritt

DEBATT: Bård Vegard Solhjell har havnet i slett lag med blant andre Ulltveit-Moe og en stor skare av finansfolk, politikere og mediefolk som har en ting felles: De har tatt grundig feil!, skriver Hans Anton Grønskag i respons til WWF-sjef, Bård Vegard Solhjells innlegg.

SAMFUNNSOPPDRAGET?

Dersom man ønsker en "klimapolitikk" går man ut med et samfunnsoppdrag, ikke en bestilling på vindkraft. Regjeringa har overlatt samfunnsoppdraget til private investorer, lokale selskaper som så har solgt konsesjonene videre til utenlandske investorer. Skroting av "Rammeplana" viser til fulle at regjeringa ikke har hatt styring. Nå innrømmes det at vi har for mye kraft, hvorpå representanter for investorene påstår at det "ikke er noe problem." Jo, det er et problem. Naturtap er et problem. Mistrivsel i de berørte område er et problem. Dette har aldri Solhjell og WWF erkjent!

Ingen har så langt pekt på det eneste som kan redde verdens klima, er redusert forbruk.

Hvorfor? Ganske enkelt fordi politikerne har abdiserte til fordel for næringslivet, og investorene. Investorer vil ikke ha lavere fart i markedet. De vil ikke ha sparsomme forbrukere. De vil drive på som før, og uten å bli beskyldt for å være miljøsvin. For første gang i historien har de fått en slik gyllen sjanse.

Våre forskningsmiljøer, våre vannkrafteksperter, samfunnsvitere og humanister har ikke blitt utfordret av politikerne, f.eks. på spørsmålet: Hvordan skal vi omstille en befolkning til lavere forbruk? 

I stedet for samfunnsoppdrag sitter vi igjen med fulle ordrebøker til teknologiske "eksperter". Disse kan ikke løse klimautfordringene og utfordringene med naturtap. Alle vet det, men det er bekvemt å ha en energipolitikk som man til og med kan kalle "klimapolitikk" og "det grønne skifte". Duppedittenes tid er innledet, med full styrke. At ikke Solhjell, som tidligere SV-politiker har innsett dette - er bemerkelsesverdig!

EN TVERRPOLITISK BLØFF

Bløffen har tverrpolitisk oppslutning. Klimaforliket i Stortinget har ført til at man har unngått opposisjon. Nå, når motstandsbølgen skyller over politikerne, går Esben Barth Eide ut å konstruerer distanse til regjeringa. Han snakker om "helhetlig plan"!

Det er for seint Barth Eide. Nettopp du har fått alle muligheter til å endre kurs gjennom alle innspill du har fått fra vindkraftmotstandere, over flere år.

VALG, MEDIA OG VINDKRAFT

Vindkraftsaken laget rystelser ved kommunevalget. Motstanderne oppfordret til å stemme ut de store "styringspartiene". Det skjedde, men ingen ville nevne vindkraft i analysen etterpå, kun bompenger.

Nå røper Fredrik Solvang i Debatten at politikerne ba om at vindkraftsaken ikke skulle være et tema under valgdebatten. NRK fulgte lydig opp.

[annonse]
Nå er motkreftene samla i en MOTVIND. Det vil bli mange som må posisjonere seg for å havne på rett plass i rekka i tida framover. Ulltveit-Moe har bidratt til at "det grønne skifte" er noe helt annet enn miljø-, natur-, og klimapolitikk. 

Norge har satset på en blindvei fordi markedet har fått leke seg fritt. Denne leken har både denne regjeringa og den forrige gitt full aksept for.

Markedet er tilpasningsdyktig, til det meste - også til FN's klimapanel, og tegn i tiden. Men finansmarkedet må det. Men de kan ikke tilpasse seg til lavere forbruk, eller for å si det mer korrekt - de vil ikke. Så lenge det er slik trengs en fast politikk som tar vare på folks verdier - ellers går det galt.

Også markedet må bli mer humant, skjønne at de ikke kan føre krig mot folks verdier og fornuft, uten at folk slår tilbake.

Bård Vegard Solhjell har vært med å legalisere markedskreftenes brutal "lek" med bygde-Norge. Jeg er redd det blir et politisk ettermæle du må leve med, dersom du ikke snur.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.