– NTP er viktig for utviklingen av Nordland

Skrevet av Roger Marthinsen
11.04.2019 12:45

– Vi har fått tre viktige signaler fra regjeringen: Det blir stramme økonomiske rammer, det blir høyt tempo i prosessen, og fylkene skal involveres sterkt.

Dette sa gruppeleder Bjørnar Skjæran innledningsvis i sin tale til Nordland fylkesting.

– Redegjørelsen viser at fylkesrådet er tett på, og går inn i prosessen med et høyt ambisjonsnivå for Nordland. Jeg er også fornøyd med fylkesrådslederens plan, at han vil involvere fylkestinget så mye som mulig, og vil samarbeide aktivt med gruppelederne i fylkestinget, sa gruppeleder Bjørnar Skjæran innledningsvis i sin tale til Nordland fylkesting.

Han fortsatte med å si at behandlingen i dag er fylkestingets mulighet til å gi retning i prosessen. Neste behandling vil sannsynligvis være selve prioriteringen, da vil det meste være lagt. På denne bakgrunn mener jeg det er nedslående å se at nesten halve salen velger å abdisere fra prosessen. Jeg kan ikke tolke behandlingen i plan- og komitéen annerledes, sa han.

– Et tverrpolitisk signal om ambisjonsnivå fra denne forsamlingen ville vært en god bagasje for fylkesrådet som skal ut og kjempe for Nordlands interesser. For Arbeiderpartiet er satsing på fiskerihavner og fylkesveier en selvfølge. Det handler om å skape muligheter for videre utvikling i fiskerinæringen. Og det handler om å få verdiene som skapes på kysten ut til markedene på en trygg og sikker måte. Det satses på jernbane i landet vårt. Vi kunne godt ha en lang debatt på om satsingen er stor nok, men for fylkestinget i Nordland må det viktigste være at satsingen også merkes i Nordland, sa Skjæran.

– Hva som er vanskelig med forslaget om å fremheve behovet for videre utvikling av fiskerihavnene, for en satsing på fylkesveier, og på at jernbanesatsingen også må merkes i nord, er mer enn jeg klarer å forstå. Jeg håper derfor H, FrP og V ombestemmer seg, og stemmer for forslaget når saken kommer til behandling, sa Skjæran, som fremmet følgende forslag til vedtak:
 
1.    Fylkestinget tar redegjørelsen til orientering.
2.    Fylkestinget ber fylkesrådet prioritere arbeidet med Nasjonal transportplan høyt, og vil trekke frem følgende:
a.   Prosjekter i Nordland som ligger inne i gjeldende NTP må opprettholde sin prioritet i ny NTP
b.   Behovet for videre utbygging av fiskerihavner i Nordland er stort. Nasjonal transportplan må sikre at denne infrastrukturen utvikles i takt med kystnæringene behov, uavhengig av regionreformen
c.    Forfallsrapporten fra 2013 påpekte et stort behov for å satse på fylkesveier. Nasjonal transportplan må sikre ei slik satsing, med vekt på viktige næringsveier og transport fra kyst til marked
d.   Den nasjonale satsingen på jernbane må også omfatte Nord-Norge.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.