Ingrid Fagerli overtar som HSO-sjef i Lurøy kommune, fra 1. mai. Foto: Lurøy kommune

Ingrid blir ny toppleder i Lurøy

Skrevet av Roger Marthinsen
27.04.2018 14:44

1. mai overtar Ingrid Fagerli jobben som leder for helse-, sosial- og omsorgsetaten i Lurøy kommune.

Rådmann Karl-Anton Swensen foretar lederskifte i toppledelsen i Lurøy kommune. Helse- og omsorgsleder Ingrid Fagerli konstitueres som Helse-, omsorgs- og sosialsjef (HSO-sjef) fra og med 1. mai 2018.

– Ingrid Fagerli gis dermed ansvaret for hele HSO-etaten, som omfatter omsorgstjenesten, helsetjenesten, sosial- og barnevern samt NAV, skriver rådmann Swensen i en pressemelding.

Ingrid Fagerli har vørt helse- og omsorgsleder i Lurøy siden januar 2017. Som HSO-sjef vil Fagerli inngå i rådmannens ledergruppe og kommunens kriseledelse.

– Ingrid Fagerli har stor arbeidskapasitet, bred kompetanse og allsidig erfaring innenfor etatenes brede fagfelt. Siden tiltredelsen som helse- og omsorgsleder har hun oppnådd gode resultater, blant annet innenfor ledelse- og omorganisering av helsetjenesten kommunen, sier rådmannen.

Bakgrunnen for at Fagerlig nå blir konstituert som HSO-leder, er at nåværende HSO-sjef Kolbjørn Aasvik ønsker å fratre og pensjonere seg fra 1. september 2018.

– I den forbindelse ønsker han å bruke tiden frem til fratredelse til å ferdigstille pågående prosjekter. Aasvik vil også inngå som en del av barnevernstjenesten frem til fratredelse, sier Karl-Anton Swensen.

Fagerli er i første omgang konstituert som HSO-sjef. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av våren, og målet er å foreta ansettelse av fast HSO-leder i løper av høsten.

HSO-etaten i Lurøy har har samlet rundt 90 årsverk, og er  bruttobudsjett på rundt 84 mill. kroner. 

 

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.