Ingrid Fagerli overtar som HSO-sjef i Lurøy kommune, fra 1. mai. Foto: Lurøy kommune

Ingrid blir ny toppleder i Lurøy

Skrevet av Roger Marthinsen
27.04.2018 14:44

1. mai overtar Ingrid Fagerli jobben som leder for helse-, sosial- og omsorgsetaten i Lurøy kommune.

Rådmann Karl-Anton Swensen foretar lederskifte i toppledelsen i Lurøy kommune. Helse- og omsorgsleder Ingrid Fagerli konstitueres som Helse-, omsorgs- og sosialsjef (HSO-sjef) fra og med 1. mai 2018.

– Ingrid Fagerli gis dermed ansvaret for hele HSO-etaten, som omfatter omsorgstjenesten, helsetjenesten, sosial- og barnevern samt NAV, skriver rådmann Swensen i en pressemelding.

Ingrid Fagerli har vørt helse- og omsorgsleder i Lurøy siden januar 2017. Som HSO-sjef vil Fagerli inngå i rådmannens ledergruppe og kommunens kriseledelse.

– Ingrid Fagerli har stor arbeidskapasitet, bred kompetanse og allsidig erfaring innenfor etatenes brede fagfelt. Siden tiltredelsen som helse- og omsorgsleder har hun oppnådd gode resultater, blant annet innenfor ledelse- og omorganisering av helsetjenesten kommunen, sier rådmannen.

Bakgrunnen for at Fagerlig nå blir konstituert som HSO-leder, er at nåværende HSO-sjef Kolbjørn Aasvik ønsker å fratre og pensjonere seg fra 1. september 2018.

– I den forbindelse ønsker han å bruke tiden frem til fratredelse til å ferdigstille pågående prosjekter. Aasvik vil også inngå som en del av barnevernstjenesten frem til fratredelse, sier Karl-Anton Swensen.

Fagerli er i første omgang konstituert som HSO-sjef. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av våren, og målet er å foreta ansettelse av fast HSO-leder i løper av høsten.

HSO-etaten i Lurøy har har samlet rundt 90 årsverk, og er  bruttobudsjett på rundt 84 mill. kroner. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.