Leger i spesialisering hos Helgelandssykehuset (bakerste rekke f.v.): Bedriya Tahir Abdulkadir (Sandnessjøen), Avleen Kaur Gill (Sandnessjøen), Ali Watti (Mo i Rana), Ingrid Johansen Storvoll (Mo i Rana), Daniel Bogen (Mo i Rana), Stein Martin Tilrum Fagerland (Sandnessjøen), Marcus Heiskanen (Sandnessjøen), Vilde Finne (Mosjøen), Petter S. Dahle (avdelingsleder, kir.leger Sandnessjøen), Nina Rani Pedersen (MSJ) og Maria Eriksson Steigen (Mosjøen). Foran f.v. Endre Stokke (Mo i Rana), Tuva Alseth Eikebrok (Mo i Rana), Ole Magnus Flormælen (Sandnessjøen) og Martin Tufteland (Mosjøen). Foto: Helgelandssykehuset

Nye leger i opplæring hos Helgelandssykehuset

Skrevet av Roger Marthinsen
11.09.2019 17:00 - OPPDATERT 12.09.2019 00:49

14 legestudenter i gang med spesialiseringsprogram ved de tre sykehusene.

Helgelandssykehuset har nylig ønsket 14 legestudenter velkommen til foretaket og programmet Lege i spesialisering (LIS 1).

Legene er fordelt på Helgelandssykehuset Mosjøen (MSJ), Helgelandssykehuset Sandnessjøen (SSJ) og Helgelandssykehuset Mo i Rana (MIR).

Helgelandssykehuset har totalt 28 stillinger for Lege i spesialisering del 1 (LIS 1); 10 i Mo i Rana, 10 i Sandnessjøen og 8 i Mosjøen.

Ansettelse gjøres av avdelingsoverlegene på sykehusenhetene, i samarbeid med kommunerepresentant og tillitsvalgt, etter vedtatte utvalgskriterier. Tjenesten ivaretar læringsmålene innen de kliniske fagene og innen felles kompetansemodul.

LIS 1 består av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Tilsetting i Helgelandssykehuset gir rett til distriktstjeneste på kommunene på Helgeland, og siste del av turnusperioden avvikles i primærhelsetjenesten. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.