Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) intervjues av journalister i vandrehallen etter Stortingets spørretime onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nye tiltak kommer i morgen: Barn og unge vil bli prioritert

Regjeringen jobber fortsatt med korona-tiltakene som skal presenteres i morgen kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at de senest onsdag får nye koronaråd fra fagmyndighetene, og at regjeringen skal vurdere dem før de bestemmer tiltak.

– Vi jobber nå inn i denne uken med å vurdere innspill fra fagetatene, som kommer inn også i dag. Og så skal vi ha en full diskusjon og gjennomgang i regjeringen av det. Dette vil vi offentliggjøre på en måte som gir dem som blir berørt nødvendig tid til å tilpasse seg, sier Støre til NTB.

Dagens tiltak skal ifølge regjeringen gjelde fram til fredag, og regjeringen har i dag innkalt til pressekonferanse om korona-situasjonen i morgen, torsdag 13. januar, klokken 19.00. Der skal statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådene Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brennadelta sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Det er ventet at de da vil presentere tiltakene som skal gjelde fra fredag og i ukene som kommer.

Onsdag formiddag er veien videre ikke endelig bestemt, ifølge statsministeren.

– Det viktigste nå er å treffe tiltak som stemmer med den veldige utfordringen vi har nå. Nemlig økt smitte – det er ventet å ligge en smittetopp foran oss, men samtidig lavere sykdomsbilde og innleggelser i forhold til smitte, som gjør det mulig å gjøre justeringer i tiltakene. Men dette er en fin balanse, sier statsministeren.

Foreløpig er det ikke kjent når regjeringen vil kunngjøre hvilke tiltak som skal gjelde etter 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre tidspunktet for en pressekonferanse om koronatiltakene så snart det er klart.

Regjeringen varsler at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sier Støre.

I innspillene som regjeringen har fått rett før de nye tiltakene skal bestemmes, har Folkehelseinstituttet påpekt at man venter en betydelig vinterbølge med omikron som det ikke er mulig å stoppe. Og denne bølgen kan vokse så snart tiltak fjernes. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Folkehelseinstituttet venter en betydelig vinterbølge av pandemien i Norge i januar–mars. Mange hundre tusen vil bli smittet. En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe, men det kan være mulig å dempe toppen av den, skriver FHI i sin siste risikovurdering, der det oppsummeres at det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned denne vinterbølgen.

– Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes. Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien – med minst mulig inngripende tiltak – sånn at den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir utålelig, skriver FHI.

FHI har i dag også lagt frem sin risikorapport der foreløpige analyser fra Norge tyder på at det 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten av koronaviruset, enn med delta.

Nesten all koronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten. De siste fire ukene har andelen omikron blant nye pasienter  om er innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak, økt fra 1,7 prosent i uke 50 til 32 prosent i uke 1.

FHI påpeker at vaksinasjon kan påvirke alvorligheten av sykdomsforløpet for koronasmittede. Type vaksine, antall doser, intervall mellom dosene og tid siden forrige dose spiller inn her. Det er derfor vanskelig å avgjøre om en observert forskjell i innleggelsesrisiko eller dødsrisiko skyldes vaksinasjon eller endringer i virusets virulens, altså dets evne til å skape sykdom, ifølge FHI.

Mildere sykdom med omikron hos vaksinerte betyr ikke nødvendigvis mildere sykdom hos uvaksinerte, påpeker FHI.

Omikronvarianten ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten i alle aldersgrupper.

– Sammenlignet med deltavarianten er innleggelsesrisikoen ved omikronvarianten kanskje bare en tredel, risikoen for videre overføring til intensivavdeling ytterligere redusert og oppholdstida i sykehus forkortet, konkluderes det.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.