Tverråa kraftverk i Tosbotn leverer nå vannkraftprodusert strøm tilsvarende forbruket til 800 husstander.

Nytt kraftverk satt i drift

Skrevet av Roger Marthinsen
08.05.2018 14:05 - OPPDATERT 24.06.2018 08:42

Tverråa kraftanlegg er satt i drift. Dette er det fjerde av i alt fem nye kraftverk i Tosbotn.

Helgeland Krafts nye kraftanlegg Tverråa i Tosbotn er nå satt produksjon.

Dette er det fjerde av i alt fem anlegg som inngår i Helgeland Krafts Tosbotn-utbygging. Fra før er Bjørnstokk-, Tosdalen- og Leiråa kraftverk satt i drift. Det siste kraftverket, Storelva, skal etter planen være ferdigstilt til i løpet av oktober.

6500 husstander

Tverråa kraftstasjon skal produsere fornybar energi tilsvarende forbruket til 800 husstander per år. Totalt skal de fem anleggene i Tosbotn produsere 130 GWh. Dette tilsvarer forbruket til omlag 6500 husstander.

Det har tatt to år å bygge Tverråa kraftverk, inkludert vannveien ned til kraftverket. Vannveien inneholder en tunnel på 705 meter i fjell og ei rørgate på 350 meter som er gravd ned i jord.

– Vannveien har en fallhøyde ned til inntaket på 105 meter, sier Bogfjellmo. 

Arkitektoniske perler

De nye kraftverkene i Tosbotn er bygget i en arkitektonisk stil som følger i sporene til Øvre Forsland kraftverk. Kraftverkene, som er designet av Stein Hamre Arkitektkontor, har vakt internasjonal oppmerksomhet, og Øvre Forsland har høstet utmerkelser for bærekraftig og spektakulær utforming.

– Materialene som er brukt i Tverråa er på lik linje med de øvrige anleggene vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Tverråa kraftverk har en levetid på 100 år og er på er bygd for å påvirke naturen i så liten grad som mulig, sier prosjektleder hos Helgeland Kraft, Ole-Johan Bogfjellmo, som påpeker at Helgeland Kraft nå også vil jobbe for å gjøre uteområdene ved stasjonene og tilkomstveiene, estetisk tiltalende.

– I tillegg jobber vi med rørgate, dam og inntak ved Storelva. Kraftverket her skal stå klart i slutten av oktober, forteller Bogfjellmo.

Noe forsinket

Ferdigstillelse av Tverråa nå i mai og Storelva i oktober er noe senere enn den opprinnelige timeplanen for Tosbotn-utbyggingen.

– Underveis i prosjektet har vi byttet hovedentreprenør på bygg, som kom i tillegg til raset på FV 76. Derfor er fremdriften noe justert ut i fra den opprinnelige planen. Men alt skal være ferdig i løpet av oktober 2018. Derfor vil vi i løpet av høsten begynne å montere ned utstyr og brakkerigg, sier Ole Johan Bogfjellmo.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.