Vassdragsdirektør i NVE, Kjetil Lund, svarer for andre gang på innlegg fra Naturvernforbundet. Foto: NVE

"Også næringslivet har rett på å bli hørt"

Skrevet av Kjetil Lund, vassdragsdirektør, NVE
25.03.2020 13:21

Viktig for NVE å møte organisasjoner og virksomheter  

Lederen i Naturvernforbundet i Nordland og styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn hadde den 11. mars et nytt innlegg her i Rana No med nye sterke beskyldninger mot meg og mot NVE.

Innlegget er et svar på mitt svarinnlegg i Rana No noen dager tidligere, der jeg forklarte at et påstått hemmelig møte med lederen i Vattenfall-Freyr AS, Torstein Dale Sjøtveit, verken var hemmelig eller spesielt. Møtet ble tvert imot gjort tilgjengelig for offentligheten gjennom innsynsløsningen e-innsyn.no. Slikt gjør man neppe hvis møter skal holdes hemmelige.

Jeg forklarte også at både jeg og resten av NVE har en rekke slike møter med virksomheter, organisasjoner og interessegrupper for å bli kjent med og bedre forstå ulike interesser og perspektiver. Vi forsøker generelt å ha en lav terskel for å møte folk og organisasjoner som ønsker å få oss i tale. Selv har jeg hatt møter med den sentrale ledelsen i Naturvernforbundet og med en rekke andre interesseorganisasjoner. 

Likevel gjentar bare ledelsen i Naturvernforbundet i Nordland og Naturvenrforbundet i Rana og Omegn sine konspiratoriske påstander om et hemmelig møte.

De svarer videre at man ikke kan sidestille møter med «uegenyttige organisasjoner» og møter med næringslivet.

Jo, man kan faktisk det. Også næringslivet har rett på å bli hørt. For at NVE skal utøve sine oppgaver på en god og balansert måte er det viktig også å høre næringslivets perspektiver, ikke bare kommuner og interesseorganisasjoner.

NVE har ikke én praksis for møter med virksomheter ledelsen i Naturvernforbundet i Nordland liker, og en annen praksis for møter med virksomheter de ikke liker. Det skal vi heller ikke ha.

----------

HER KAN DU LESE DE TIDLIGERE INNLEGGENE I DENNE DEBATTEN: 

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.