Illustrasjonsfoto: Roger Marthinsen

Økning i antall døde etter trafikkulykker

Skrevet av Roger Marthinsen
31.03.2020 13:23

Fem personer mistet livet i trafikkulykker i Nord-Norge i årets første kvartal.

Dette er én mer enn i samme periode i 2019. Totalt mistet 24 personer livet på norske veier i årets tre første måneder.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Dette må vi ta som et signal om å jobbe enda sterkere med nullvisjonen, sier trafikksikkerhetskoordinator Trond Harborg i Statens vegvesen.

Alle omkomne er menn

Av de fire dødsulykkene i Nord-Norge var samtlige møteulykker, og i tre av fire ulykker var vogntog involvert. Alle de fem omkomne var menn og bilførere. Ulykkene skjedde i Sortland, Hamarøy og Balsfjord, og den siste skjedde på E6 i Målselv i går.

Viken har vært hardest rammet i årets tre første måneder med sju drepte, mens det er fire drepte i Vestfold og Telemark og tre drepte i henholdsvis Innlandet og Nordland. I Trøndelag og Troms og Finnmark er det to trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland, Agder hadde ett dødsfall hver. Møre og Romsdal og Vestland er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i 2020.

Statistikk for Nordland, Troms og Finnmark ved utgangen av mars:

* foreløpig antall

På landsbasis omkom 20 menn og 4 kvinner i trafikken i årets tre første måneder, der over halvparten av ulykkene involverer unge menn. 12 omkom i personbil, og i over halvparten av de 22 dødsulykkene var tungbil involvert.

Over halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også to fotgjengerulykker. I januar ble en eldre dame påkjørt av en tungtransport i Drammen, og få dager senere døde en 2 år gammel gutt etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han krysset et gangfelt i Oslo.

Korona-effekt

[annonse]
De strenge korona-tiltakene, med mange mennesker i karantene og på hjemmekontor, påvirker også aktiviteten på veiene.

– Vi vet at lavere aktivitet i samfunnet gir lavere trafikktall og vi forventer derfor også lavere ulykkestall, forklarer avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

– Foreløpig ser vi ikke dette på ulykkestallene, men det må gå lenger tid før vi kan konkludere med hvilken effekt koronaen får på trafikksikkerheten.

Nedgangen i trafikken i forbindelse med korona-situasjonen skaper ellers en helt ny og spesiell situasjon.

– Vi er faglig sett nysgjerrige på hva som skjer nå. For eksempel er situasjonen at det nå oftere er fartsgrensene som nå setter begrensninger på valgt hastighetsnivå og ikke øvrige trafikanter, sier Ranes. – Heldigvis har utrykningspolitiet også et fokus på dette med jevnlige fartskontroller selv om trafikken nå har gått ned. De har blant annet tatt flere yngre sjåfører i høy fart.

Krevende kjøreforhold

Det har vært svært krevende kjøreforhold i store deler av Nord-Norge hele denne vinteren.

– De vanskelige forholdene fører nok til at folk generelt er mer forsiktige. Samtidig blir kravene til trafikantene enda større, sier Trond Harborg.

Om få dager går landet inn i påskehøytiden. Med innskrenkede reisemuligheter til hytta, fjellet og utlandet kan sikkert mange bli fristet av en dagstur med bil.

– Vi vil benytte denne anledningen til ytterligere å forsterke rådet om at folk er oppmerksomme og avpasser fart og ferdsel etter forholdene. I tillegg må de fleste i Nord-Norge være forberedt på at det fortsatt er mye vinter og skiftende vær og føre. Vi må unngå at nødetatene og entreprenørene blir belastet med trafikkskader og uhell i en allerede presset situasjon, sier Trond Harborg.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.