Kai, flyplass og sykehus tvinger frem behov for nye trafikkløsninger i Mo i Rana, mener Trond Ørjan Møllersen. Foto: Roger Marthinsen

"Økninga kan bli stor som følge av sjukehus, flyplass og godstrafikk østover. Her må vi ha ei løsning!"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
02.07.2019 17:00 - OPPDATERT 02.07.2019 19:31

E6 gjennom Mo

Den framtidige havneterminalen med djupvannskai i Langneset framsnakkes som havn for Sverige og Finland. I lag med oppgradert E12 og ny flyplass skal dette gjer Rana og Helgeland meir attraktiv for samarbeid mot Sverige og Finland.

Det er vel og bra, men det snakkes som om djupvannskaiet blir ligganes ved E12. Det ser ut som både industrien og kommunen glemmer E6 gjennom Mo. Det må de ikkje gjer, for dette er flaskehalsen. Særlig gjelder det Albogen, E6-strekninga Skansen – Ranenget. Dagens vegkorridor er ikkje forenlig med stor økning i trafikken. Og økninga kan bli stor som følge av sjukehus, flyplass og godstrafikk østover. Her må vi ha ei løsning!

Igjen har eg sett på kart og terreng og stilt meg spørsmålet om E6 kan passere over Skansen på samme nivå som i dag. Svaret er ja, med 5 prosent stigning, og korridoren finner du på vedlagte kartskisse. Den forutsetter at E6 tas inn på E12 med ei bru over Ranelva, f.eks. aust for Åenget. Dette er allerede tatt inn i kommuneplanens arealdel.

Det store og ubehagelige inngrepet som følger av denne korridoren, er at all bebyggelse i Saga må bort. Det er ikkje mange boligan det er snakk om, men sånne inngrep er vanskelige. Dessuten forteller Saga og Revelforsen viktige kapittel i Nord-Ranas historie. Vi må ta vare beboeran og historia, men vi må videre.

Nå har Bodøs statssekretær Allan Ellingsen (FrP) avslått å gjer konseptvalgutredning, KVU, for E6 gjennom Mo. Han har bedt kommunen starte regulering på det grunnlaget som foreligger. Og Rana har ikkje annet valg enn å ta han på ordet.
No er det akutt aktuelt etter at det er starta regulering av nye boliga rett nord for Revelbrua. Nye boliga her kan, eg understreker kan, sette en stopper for en effektiv E6 nordover mot sjukehus, flyplass og E12.

Mi oppfordring til Rana kommune er derfor å vedta oppstart av planarbeid for E6 Skamdal – Fallheia. Dermed må regulering for nye boliga settes på vent til E6 er avklara. Dette er ei videreføring av dagens politikk, nemlig at all utbygging som kan berøre E6 og sjukehus, settes på vent til disse spørsmålan er avklara.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.