"Omstillinger er krevende – det vet alle som kan historien om Mo i Rana"

Skrevet av Peter Eide Walseth
30.09.2019 11:04

– Vi er stolte av miljøpolitikken, skriver Rana Arbeiderpartis Peter Eide Walseth.

Det grønne skiftet vil påvirke alle sektorer i samfunnet. Både hvilke biler vi kjører, maten vi spiser, arbeidsplassene vi skaper og industrien. Skal vi løse vår tids viktigste utfordring og løse klimakrisa så må vi sette inn mange små og store tiltak. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at omstillinga er rettferdig og at de med mest, bidrar mest. Vi må løse klimakrisen. Med basis i internasjonalt forpliktende avtaler. Hvor vi har verdiskapingen i behold. Arbeid til alle. Med rom for å bygge velferden videre ut og uten at det oppstår urettferdighet og større forskjeller.

Det viktigste klimatiltaket i den politiske plattformen fra Rana Arbeiderparti, Rana Høyre, Rana SV og MDG Rana er å legge frem et klimabudsjett med tilhørende handlingsplan. Det vil gi en systematikk til klimaarbeidet som gjør at vi har mulighet til å prioritere klimatiltak som virker bedre. Og det trenger vi. SSBs statistikk viser at utslippene økte med 4 prosent.

Dan Erik Kjellnø, den tidligere gründeren av Miljøliste Rana, tok nylig et oppgjør med Kjøttfri mandag. For tre år siden skrev Carlo All, professor i bærekraftig utvikling en artikkel om effekten en kjøttfri dag vil ha på klimaet. Det var ikke veldig stort, men utgjør tross alt et bidrag sammenliknet med å droppe bilen fire ganger tur-retur til hytta. Med andre ord et merkbart og tydelig klimabidrag.

Og slik vil det være på mange områder. Luftfart, fiske, sjøfart og motorredskaper med mer utgjør kun 7,5 prosent av utslippene i Norge. Likevel jobbes det målrettet med å elektrifisere luftfarten, få nullutslippsferjer i fylkeskommunene og i plattformen vår har vi slått fast at vi ønsker å jobbe for å kutte utslipp på anleggsplasser. Her er storbyene våre de viktigste premissleverandørene. Det vil kunne settes en ny standard for utslipp på bygge- og anleggsplasser. Dersom kommunene krever lavere utslipp vil det lønne seg for bedriftene å investere i lavutslippsmaskiner. I vår plattform slår vi fast at vi ønsker å jobbe for å få disse utslippene ned, og dette kan bli et spennende arbeid.

 

Veitrafikken står for 9 prosent av utslippene i Norge. Derfor er det svært bra at plattformen sier at kommunen skal anskaffe seg nullutslippsbiler når det er behov for kommunale kjøretøy. Det vil føre til to ting. For det første reduserer det utslippene direkte. For det andre øker det antallet elbiler, noe som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut infrastruktur som ladestasjoner, noe som igjen kan føre til at vi får flere elbiler. Når det politikken og markedet virker sammen, så kan man nå langt.

Den politiske plattformen er også tydelig på at kommunale nybygg skal være
nullutslippshus/passivhus, og at det skal benyttes fornybare materialer. Dette vil også være et bidrag i å kutte utslipp.

God klimapolitikk kan også være god næringspolitikk. Det ser vi på Mo industripark. I en tid hvor verden vil etterspørre produkter med lavt karbonavtrykk. I Norge har vi god kompetanse både fra landbasert industri og petroleumsnæringen. Den brukes nå til å investere i hav-vind i hele verden og på verft på Vestlandet bygges det ferjer uten utslipp.

Denne utviklingen må vi politisk akselerere.

[annonse]
Omstillinger er krevende – det vet alle som kan historien om Mo i Rana. Men det gir også muligheter. Til spennende arbeidsplasser, industriutvikling og verdiskaping.

Peter Eide Walseth
Nestleder og kommunestyrerepresentant
Rana Arbeiderparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.