VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.

Ønsker bedre kontroll av scootere

Skrevet av Redaksjonen
26.03.2019 19:30

73 prosent er er helt eller ganske enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen.

Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv.

–  Dette er en bekymring vi har vært klar over lenge. Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Statens naturoppsyn, som har ansvar for å drive kontroll av ulovlig motorferdsel, mener det bør settes av mer midler til dette. De opplyser om at de anmeldte 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018.

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll, og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier Kari Kveseth, seksjonssjef i Statens naturoppsyn.

I 2017 viste en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt at en av fire snøscooterkjørere kjørte ulovlig. Meland mener dette er problematisk av flere grunner, ikke minst med tanke på tryggheten.

– De fleste av de alvorlige ulykkene som skjer med snøscooter er et resultat av ulovlig kjøring. Skal vi forhindre flere tragedier i fremtiden, må ulovlig kjøring slås hardere ned på. Det er viktig både at kommunene driver holdningsskapende arbeid, og at snøscooterklubbene tar ansvar for å drive god opplæring overfor sine medlemmer, sier Meland.

I Ipsos-undersøkelsen kommer det frem at kvinner og eldre er spesielt opptatt av å bedre kontrollen av motorferdsel i natur. Av de spurte kvinnene var hele 80 enige i påstanden, og blant de over 60 var det hele 84 prosent.

Norsk Friluftsliv håper nå kommunene tar folks bekymring på alvor.

–  Det er på høy tid at kommunene lytter til folket og gir tydelige signaler om at ulovlig kjøring får konsekvenser. Hvis lovverket brytes gjentatte ganger i samme område, bør man vurdere å stenge leder, avslutter Siri Meland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.