Foto: Gjermund Holtet

"Oppå dette kommer også andre verdier som ikke kan måles i penger


«Arctic Race of Norway – verdiskaping på to hjul»

Etter to år med pandemi og unntakstilstand var Arctic Race of Norway tilbake i full
blomst i 2022. Siden første utgave for ti år siden har sykkelrittet som er skapt i, av og for Nord-Norge, bygd seg opp til å bli et arrangement som skaper varige verdier. I 2022 var de lokale ringvirkningene på nær 140 millioner kroner.

Tilhørighet
Effektene kan selvsagt ikke utelukkende måles i kroner og øre. Sykkelrittet har også stor betydning for samhørighet og tilhørighet, og bidrar til å skape stolthet i
lokalsamfunnene.

Spesielt gledelig er det så mange som 68 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år mener at
Arctic Race of Norway gjør den nordlige delen av landet mer attraktivt å besøke eller bo i. De unge er fremtida, og vi vet at det er sterk konkurranse om både kloke hoder og
flinke hender.

I tillegg kommer kraften i å stå sammen langs løypa og kjenne tilhørighet, og være del av et fellesskap.

Også helsegevinstene av at mange lar seg inspirere til mer fysisk aktivitet når de ser på
proffene sykle mil etter mil i vakkert landskap, er betydelige.

Tre milliarder på 10 år

Ambisjonen med Arctic Race of Norway har siden begynnelsen vært å skape noe som er mer enn et sykkelritt. De økonomiske analysene slår fast at arrangementet er en
økonomisk suksess, ikke bare for de nordlige landsdelene, men for hele Norge.

Verdiskaping på to hjul, rett og slett Analysen som er utarbeidet av Sponsor Insight viser at i overkant av 133 millioner kroner kom Nord-Norge og Trøndelag til gode, mens mer enn 6 millioner kroner ble lagt igjen i resten av Norge.

De samlede økonomiske ringvirkningene av Arctic Race of Norway siden starten i 2013 er nå oppe i rundt 800 millioner kroner. I tillegg kommer en samlet internasjonal markedsføringsverdi på opp imot 2 milliarder kroner. Dette fordi millioner av mennesker over hele verden hvert år får tilgang til de spektakulære TV-bildene. I fjor satte rittet ny rekord, med direktesending i 189 land. Det gjorde også at sykkelrittet satte ny rekord for markedsføringsverdi. Verdien av TV-bildene i 2022 er av det internasjonale analyseselskapet Nielsen Sport, alene anslått til 330 millioner kroner.

Totalt sett har dermed Arctic Race of Norway bidratt til å skape verdier for nær 3
milliarder kroner på 10 år. Oppå dette kommer også andre verdier som ikke kan måles i penger, som for eksempel at Bufetat bruker arrangementet til å rekruttere fosterhjem
for barn som har det vanskelig.

Frukter av godt samarbeid


Alle de positive ringvirkningene av Arctic Race of Norway kommer ikke av seg selv.
Resultatene kommer fordi mange utnytter kraften i sykkelrittet til å skape verdier for
sine lokalsamfunn. Her er det mange gode krefter som virker sammen. Kommuner,
næringsliv, frivillige organisasjoner og tilskuerne. Alle som en er de avgjørende
bidragsytere for at Arctic Race of Norway har blitt mer enn et sykkelritt.

I år fortsetter eventyret når arrangementet skal tilbake til Finnmark for å feire sitt 10-
årsjubileum. Vi ser fram til et nytt tiår med fantastiske idrettsprestasjoner. Og vi skal
legge til rette for at vi gjennom fortsatt godt samarbeid mellom alle gode krefter, kan
bidra til at verdiskapingen holder samme tempo som utøverne.