Oppfordrer til å søke nå

Skrevet av Hedda Hiller
14.09.2020 17:00

Det kan komme flere endringer i motorferdselsregelverket.

Det er Klima- og miljødepartementet som har sendt inn forslaget til endringer i motorferdselsregelverket på høring. Høringsfristen gikk ut 1. august, og det jobbes nå med en eventuell lovendring. 

Det er foreslått flere endringer. Én av disse, er at det ikke lenger skal være et krav at hytta må ligge mer enn 2,5 kilometer fra nærmeste brøytede bilvei for å kunne få tillatelse til å kjøre snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Det er også oppe til vurdering om det skal bli begrensninger i antall turer og krav om kjørebok.

– Vi har vært i kontakt med departementet, og der sier de at Stortinget ønsker å få saken til behandling i begynnelsen av oktober. Hvis det blir endringer i loven, får det betydning for hva kommunen kan og ikke kan gi tillatelse til. For at du eventuelt skal slippe å søke på nytt, blir ikke søknader behandlet før tidligst i uke 42 som starter 12. oktober, skriver Rana kommune på sine hjemmesider.

Skulle det vise seg at det tar mye lengre tid før en endring trer i kraft, kommer kommunen til å begynne å behandle søknader etter det regelverket som gjelder i dag. 

– Vi oppfordrer deg likevel til å søke allerede nå. Grunnen til det er at når vi behandler søknader, gjør vi det i den rekkefølgen vi fikk dem inn. Altså - jo tidligere du søker, jo lenger frem i køen kommer du.   

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.