Orfører Geir Waage og kommuneoverlege Frode Berg under dagens digitale pressekonferanse. Foto: Connie Slettan Olsen Foto: Connie Slettan Olsen

Opphever søringkarantene – men krisen er på ingen måte over

Skrevet av Roger Marthinsen, Hedda Hiller
27.04.2020 17:09 - OPPDATERT 27.04.2020 19:32

Kommuneoverlege Frode Berg understreker at selv om man nå fjerner det lokale tiltaket, så er korona-krisen på ingen måte er over.

I en pressekonferanse i ettermiddag ble det klart at Rana kommune opphever den såkalte søringkarantenen, og det blir dermed mulig å ferdes fritt i hele Norge. 

Rana kommune har siden 15. mars hatt lokale karanteneregler for personer som
reiser inn i kommunen fra høyendemiske områder. De første tre ukene ble dette gjort som et hastevedtak, og deretter har kommunestyret gjort vedtak, og gitt formannskapet fullmakt til å håndtere situasjonen frem til 12. mai.

– Gjeldende karantenevedtak i Rana går ut i morgen, klokken 18.00. Det vil i formannskapsmøtet i morgen bli gitt en orientering om dette, åpnet ordfører Geir Waage. 

Kommuneoverlege Frode Berg understreker at selv om man nå fjerner det lokale tiltaket, så er korona-krisen på ingen måte er over. 

– Vi har ikke hatt noen nye smittetilfeller de siste fire ukene, skjult smitte i Rana vurderes til svært lav eller ikke-eksisterende, sier kommuneoverlegen. 

– De lokale karantenereglene vurderes å ha bidratt til å utsette oppstarten av epidemien i
Rana og på Helgeland. Min vurdering er at man har oppnådd det man har ønsket med lokale karanteneregler.
Kommunen har fått tid til å bygge opp de tilbudene som vurderes som nødvendige for å klare å ha kontroll på smittesituasjonen og å håndtere flere syke, sa Berg.

– Vi har en helt annen situasjon nå enn da de lokale karantenereglene ble innført, og ut fra de dataene som nå foreligger, virker det som at fylkene i sør har kontroll på situasjonen. Når vi gradvis får en åpning av samfunnet, stiller det nye krav til lokale bestemmelser og restriksjoner.

– Min vurdering er at oppheving av lokale karanteneregler nå lar seg gjennomføre. Vi er ikke i en normalsituasjon, men i en pandemisituasjon der vi prøver å finne en ny normal. I tiden framover må vi bruke andre verktøy en lokale karanteneregler for å nå målsetningen.

– Det er urealistisk å tro at vi skal ha nullsmitte i Rana. Samtidig så er det ingen grunn til å frykte hverken svenske eller italienske tilstander som følge av at lokale karanteneregler ikke forlenges, sa Frode Berg.

[annonse]
– Vi har ikke en ambisjon om nullsmitte, men tar vi skal ha en spredning av smitte som ikke belaster helsevesenet mer enn det tåler. Jeg tenker at Ranas smitteutgangspunkt er svært godt. Vi er godt forberedt på å håndtere syke i kommunen, sier kommuneoverlege Frode Berg. 

 – Når man i Rana skal legge en videre strategi må forholde oss til den nasjonale strategien. Den nasjonale strategien er nå tråd i med den den strategien vi har hatt i Rana. Man har ikke ambisjoner om nullsmitte, men ønsker kontrollert spredning av viruset uten at helsevesenets kapasitet overstiges. 

– Dersom det kommer en ny nasjonal smittebølge forvente jeg at det iverksettes tiltak som også gagner oss. Min vurdering er at vi har et godt utgangspunkt og at vi er der vi skal være. Mye vil avhenge av tilfeldigheter og at alle sammen gjør gode valg. Kommunen må sørge for å være best mulig rigget slik at man minimerer konsekvensene av tilfeldigheter, sa kommuneoverlegen. 

Ordfører Geir Waage avsluttet orienteringen med å minne om alvoret i situasjonen. Selv om man nå kan bevege seg fritt innen Norge uten å havne i karantene, så befinner vi oss fremdeles i en alvorlig pandemi.

– Derfor er det viktigere enn noen gang at vi følger de nasjonale smittevernreglene og anbefalingene, sa Waage, og ramset opp:

– Det er viktig at vi vasker hendene ofte. Det er viktig at vi holder avstand. Det er viktig at vi fortsetter dugnaden gjennom fellesskapet slik at vi ikke får en situasjon med ukontrollert smitte. Det vil ingen være tjent med.

– Jeg vil takke innbyggerne våre for at dere gjennom disse ukene har sluttet opp om både de lokale og nasjonale tiltakene. Det er bare gjennom fortsatt oppslutning i fellesskap at vi kan vinne kampen mot koronaviruset, sa Waage.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.