Daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd, Pål Vinje. Foto: Hedda Hiller

Oppretter fond for friluftslivstiltak

Skrevet av Roger Marthinsen
19.02.2021 06:00

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond.

Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.

– Gjennom opprettelsen av dette fondet vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende, sier daglig leder i Polarsirkelen Friluftsråd Pål Vinje. 

For 2021 settes det av 120.000 kroner i fondet, fordelt på 20.000 kroner til hver av friluftsrådets seks medlemskommuner. Midlene lyses ut på kommunenes hjemmesider, friluftsrådets nettside og i sosiale medier. 

Intensjonen er at fondet skal styrkes med tilsvarende midler hvert år fremover, så lenge økonomien til friluftsrådet tillater dette.

Lag og foreninger inviteres til å søke på disse midlene til friluftslivsretta prosjekter for allmennheten. Prosjektene skal godkjennes av administrasjonen i Polarsirkelen friluftsråd og kommunens faglige kontaktperson i fellesskap. Prosjektene skal videre være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Fordeling gjøres i løpet av våren.

Kriterier:

  • Søker må ha eget org.nr og være en ideell organisasjon, medlemsforening eller skole/barnehage. 
  • Tiltaket må være tilgjengelig for allmenheten
  • Tiltaket krever egeninnsats i form av delfinansiering og/eller dugnad tilsvarende tilskuddets størrelse.
  • Eksempel på tiltak: Turkart, klopping og skilting av turløyper. Infrastruktur tilknyttet turløyper, gapahuk, bålplass, naturleikeplass, utstyrsbase m.v.
  • Privatpersoner kan ikke søke.
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.