Marita Eriksen, Morten Abrahamsen og Monica Woldmo jobber i dokumentsenteret som i dag settes i produksjon.

Oppstart for NAVs dokumentsenter

Skrevet av Roger Marthinsen
09.09.2019 06:00 - OPPDATERT 09.09.2019 07:47

Starter produksjonen i dag – skal ha 32 ansatte på plass i løpet av året.

Det er snart et år siden det ble vedtatt at det skulle etableres et dokumentsenter med landsdekkende funksjon for administrativt arkiv i NAV, og at dette skulle lokaliseres til Mo i Rana, som en del av NAV Økonomi stønad.

Nå er forberedelsesfasen er over, og i dag starter man produksjon ved det nye dokumentsentret i NAV, i Pir-bygget (HOK-bygget). Til våren skal man imidlertid flytte til nye lokaler i SI-bygget, som nå er under bygging.

– Perioden fra beslutning fram til nå har vært brukt til etablering og forberedende aktiviteter. Etableringsfasen har i stor grad handlet om rekruttering, opplæring og forberedelse internt i etaten på at NAV skal ta i bruk elektronisk sak- og arkivsystem, sier Silja Ildgruben, direktør ved NAV Økonomi stønad. 

– Nå er planleggingsfasen over og vi går i produksjon. Vi vil i løpet av året ha 32 medarbeidere på plass i dokumentsentret. De fleste medarbeiderne er overført fra andre oppgaver i NAV, samtidig som noen er rekruttert eksternt for å komplettere med nødvendig kompetanse, sier Ildgruben, som forteller at det opprettet egne studier for å skaffe den kompetansen som kreves.

– I et samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Campus Helgeland og Oslo MET har vi fått på plass studie i Arkivdanning og arkivsystem. I tillegg til studiet har vi kvalifisert egne ansatte gjennom tilpassede skoleringsløp, sier direktøren.

Det er store krav til effektivisering i offentlig sektor, og endringene som følger av store digitaliseringsløp vil føre til et behov for omstilling.

– Vi har allerede startet denne omstillingsprosessen ved at vi automatiserer manuelle prosesser ved hjelp av robotisering. Dette er hovedårsaken til at vi i stor grad har kunnet overføre interne ressurser til nye oppgaver i Dokumentsenteret.

– Gjennom etablering av Dokumentsentret har vi muligheten til å tilby ny kompetanse og nye interessante oppgaver til våre medarbeidere. Våre medarbeidere bidrar sterkt til at vi lykkes i denne omstillingsprosessen, gjennom stor endringsvilje og -evne, sier direktøren ved NAV Økonomi stønad, Silja Ildgruben, som føyer til at det etter hvert kan bli enda flere arbeidssplasser ved senteret.

– Dokumentsentret vil ha ytterligere behov for flere medarbeidere etter hvert som nytt sak- og arkivsystem rulles ut i hele etaten, sier Ildgruben.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.