Marita Eriksen, Morten Abrahamsen og Monica Woldmo jobber i dokumentsenteret som i dag settes i produksjon.

Oppstart for NAVs dokumentsenter

Skrevet av Roger Marthinsen
09.09.2019 06:00 - OPPDATERT 09.09.2019 07:47

Starter produksjonen i dag – skal ha 32 ansatte på plass i løpet av året.

Det er snart et år siden det ble vedtatt at det skulle etableres et dokumentsenter med landsdekkende funksjon for administrativt arkiv i NAV, og at dette skulle lokaliseres til Mo i Rana, som en del av NAV Økonomi stønad.

Nå er forberedelsesfasen er over, og i dag starter man produksjon ved det nye dokumentsentret i NAV, i Pir-bygget (HOK-bygget). Til våren skal man imidlertid flytte til nye lokaler i SI-bygget, som nå er under bygging.

– Perioden fra beslutning fram til nå har vært brukt til etablering og forberedende aktiviteter. Etableringsfasen har i stor grad handlet om rekruttering, opplæring og forberedelse internt i etaten på at NAV skal ta i bruk elektronisk sak- og arkivsystem, sier Silja Ildgruben, direktør ved NAV Økonomi stønad. 

– Nå er planleggingsfasen over og vi går i produksjon. Vi vil i løpet av året ha 32 medarbeidere på plass i dokumentsentret. De fleste medarbeiderne er overført fra andre oppgaver i NAV, samtidig som noen er rekruttert eksternt for å komplettere med nødvendig kompetanse, sier Ildgruben, som forteller at det opprettet egne studier for å skaffe den kompetansen som kreves.

– I et samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Campus Helgeland og Oslo MET har vi fått på plass studie i Arkivdanning og arkivsystem. I tillegg til studiet har vi kvalifisert egne ansatte gjennom tilpassede skoleringsløp, sier direktøren.

Det er store krav til effektivisering i offentlig sektor, og endringene som følger av store digitaliseringsløp vil føre til et behov for omstilling.

– Vi har allerede startet denne omstillingsprosessen ved at vi automatiserer manuelle prosesser ved hjelp av robotisering. Dette er hovedårsaken til at vi i stor grad har kunnet overføre interne ressurser til nye oppgaver i Dokumentsenteret.

– Gjennom etablering av Dokumentsentret har vi muligheten til å tilby ny kompetanse og nye interessante oppgaver til våre medarbeidere. Våre medarbeidere bidrar sterkt til at vi lykkes i denne omstillingsprosessen, gjennom stor endringsvilje og -evne, sier direktøren ved NAV Økonomi stønad, Silja Ildgruben, som føyer til at det etter hvert kan bli enda flere arbeidssplasser ved senteret.

– Dokumentsentret vil ha ytterligere behov for flere medarbeidere etter hvert som nytt sak- og arkivsystem rulles ut i hele etaten, sier Ildgruben.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.