Ørnulf Valla døde 30 juni i år. Bildet kommer fra bildearkivet til MIP-Info og det er trolig fra 1980-tallet da Ørnulf Valla var sentral i konsernledelsen ved Norsk Jernverk AS.

– Ørnulf Valla var en viktig samfunns- og industribygger i en svært viktig tidsperiode for Rana

Skrevet av Ivar Hartviksen
19.07.2021 17:00 - OPPDATERT 20.07.2021 06:02

Ivar Hartviksen minnes Ørnulf Valla som gikk bort 30. juni, 83 år gammel.

Minneord om Ørnulf Valla

5.9.1938 – 30.6.2021

 

Med Ørnulf Vallas brå bortgang 30. juni har vi mistet en av de sentrale industrilederne i Rana fra 1970- og 1980-tallet. Han ble 83 år gammel.

Ørnulf Valla ble født og vokste opp i Finneidfjord, og etter gjennomført gymnas i Steinkjer i 1957 arbeidet han ett år som produksjonsarbeider ved jernverket for å få praksis før han begynte med ingeniørstudier ved NTH. Han var ferdig metallurg i 1982, ett år etter Per Bakken. Med Bakken og Valla vokste det frem en ny type ingeniører og ledere som hadde røtter i Rana, og deres holdninger og lederstil var også i samsvar med tiden og lokalsamfunnet de virket i. 

Etter avtjent militærtjeneste reiste Valla til USA, der han fortsatte studiene ved Pennsylvania State University og tok mastergrad i metallurgi. Han arbeidet så i tre år ved forskningsavdelingen på Bethlehem Steel, og der han fikk erfaring fra prosesser som senere skulle bli etablert på Mo. Deretter flyttet han til London og tok doktorgrad ved Imperial College. Da han begynte ved Norsk Jernverk i 1971, var han den ansatte med høyest utdannelse i selskapet kombinert med erfaring fra internasjonal stålindustri, og innenfor stålindustrien var dette en svært ettertraktet kompetanse, ikke minst på grunn av hans unike kombinasjon av praktisk og teoretisk kompetanse. 

I de første årene ved jernverket arbeidet han som metallurg, som fagmann direkte knyttet til produksjonsprosessen, og den konkrete erfaringen tok han med seg i det som ble hans store innsats i de siste ti årene av historien til Norsk Jernverk AS. Han ble en sentral medarbeider og samtalepartner for Per Bakken innenfor strategisk planlegging på konsernnivå på 1980-tallet. Valla deltok også, etter innstilling av Per Bakken, i stålutvalget som høsten 1981 presenterte NOU 41-1981, Stålutredningen. Denne kom til å få stor betydning for kursvalg gjennom 1980-tallet, og jernverkets konsernledelse arbeidet i tillegg svært aktivt i disse årene med strategiutvikling av selskapet. 

Det ble fattet vesentlige veivalg allerede før omstillingsvedtaket i Stortinget i 1988, og disse ble senere et viktig grunnlag for den gode utviklingen i Rana-industrien i de etterfølgende vel tretti årene, som modernisering og utvikling av skrapbasert stålproduksjon og Rana Grubers utvikling som eksportgruve. 

Ørnulf Valla deltok også i flere av de viktige utviklingsprosjektene i 1985-1988 som senere skulle få stor betydning for utviklingen i Mo i Rana etter omstillingsvedtaket i 1988. Strategiarbeidet i konsernledelsen ved Norsk Jernverk på 1980-tallet ble dessuten avgjørende for at omstillingsarbeidet kunne få nødvendig tempo og kvalitet for å lykkes. Dette var Valla og hans kollegaer neppe klar over, men for Rana-samfunnet og Rana-industrien fikk det meget stor betydning.

[annonse]
Ørnulf Valla flyttet og begynte i ny jobb fra 1989 ved Øye Smelteverk i Kvinesdal, som var en del av Tinfos Jernverk og i dag en del av Eramet. Der produseres det silikomangan i tre smelteovner, og da ble det sørlendingene som fikk glede av Ørnulf Vallas omfattende kompetanse. 

Ørnulf Valla fulgte utviklingen i Rana etter omstillingen med interesse helt til det siste, og sin siste uke brukte han på å gjenoppleve minner fra Hemnes og Rana blant gamle venner og kollegaer. Det gledet ham at de på 1980-tallet hadde klart å videreutvikle den levedyktige og bærekraftige delen av stålindustrien på Mo som senere ble videreført ved Celsa Armeringsstål, slik at de i dag er helt i toppen i Europa. «Det var en enorm kompetanse med mange hundre flinke folk på jernverket. Det var de flinke folkene som har fått det til å skje.»

Ørnulf Valla var en viktig samfunns- og industribygger i en svært viktig tidsperiode for Rana, og hans innsats vil bli husket.

Ivar Hartviksen, 

19. juli 2021

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.