"Over hele verden står kvinner overfor vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, arbeidsledighet og fattigdom"

– Kun når kvinner og jenter uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vår verden være én hvor alle har like muligheter, økonomier er mer bærekraftige og samfunn mer inkluderende og velstående, skriver Bente Hjelseth på vegne av Mo i Rana Soroptimistklubb.

Fortsatt behov for den internasjonale kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I 1977 ble dagen etablert som FNs internasjonale kvinnedag. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk. 

I år opplever vi en kvinnedag med fortsatte restriksjoner på grunn av koronasmitte i samfunnet. Det siste året har vært utfordrende for mange, både sosialt, jobbmessig og økonomisk.  

For noen har dette vært både inspirerende, lærerikt og nyttig, for andre har det dessverre ført til at utenforskapet har blitt forsterket. Det rapporteres om bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt. 

På grunn av situasjonen blir ikke kvinnedagen i år markert med møter og større arrangementer, heller ikke i Mo i Rana.

Gjennom vår deltakelse i Soroptimist International (SI) er Mo i Rana Soroptimistklubb likevel med på et verdensomspennende arbeid for kvinners og barns rettigheter.

Over hele verden står kvinner overfor vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, arbeidsledighet og fattigdom. 

SI arbeider aktivt lokalt og globalt for likestilling og for å styrke kvinner og jenters muligheter til utdanning, utvikling av eget potensiale og lederskap. Vi driver mentorprogrammer og lederutvikling og tilbyr utdanningsstipender. Soroptimist International er og oppmerksom på hvordan sosial status, utdanningstilbud og samfunnets holdninger til kvinner og jenter påvirker deres muligheter til å kunne delta og være beslutningstakere i sitt eget og det offentlige liv. 

Gjennom aktiv deltakelse i en lang rekke internasjonale organisasjoner, med FN som den fremste, fungerer soroptimister som talspersoner for kvinners rettigheter verden over.

Kun når kvinner og jenter uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vår verden være én hvor alle har like muligheter, økonomier er mer bærekraftige og samfunn mer inkluderende og velstående. 

[annonse]
------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.