ENDRER INFORMASJONSKANALER: – Målet er at trafikanter og naboer ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå skjer. Dersom publikum ønsker informasjon, levere søknader eller melde fra om noe på fylkesvegene, skal de ta kontakt fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen. Foto: Marius Staulen

Overtar fylkesvegnettet på nyåret

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunen administrasjonen av fylkesvegene i Nordland.

Gjennom «sams vegadministrasjon» har Statens vegvesen administrert fylkesvegene for fylkeskommunene i 125 år. Som følge av regionreformen overtar Nordland fylkeskommune denne oppgaven selv, det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Fylkeskommunen selv skal stå for det operative ansvaret med forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvar for riks- og europavegene, forklarer vegsjef i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

På god veg

Nordland fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, men det blir en hektisk periode fram mot årsskiftet for å sikre at alt kommer på plass til 1.januar. Både Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene.

– Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også være samarbeid om noen driftskontrakter for brøyting og strøing av veg, sier regionvegsjef i Statens Vegvesen Region Nord, Turid Stubø Johnsen. 

Dette betyr overføringen for trafikantene

– Målet er at trafikanter og naboer ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå skjer. Det viktigste å merke seg er at dersom publikum ønsker informasjon, levere søknader eller melde fra om noe på fylkesvegene, skal de ta kontakt med oss i fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen, underbygger vegsjef Bardal i Nordland fylkeskommune. 

Fakta om fylkesvegnettet: 

  • Fylkesvegene i Nordland fylke spiller en vesentlig rolle i fylkets samlede transportsystem
  • Det er 4200 km med fylkesveg i Nordland.
  • I 2018 brukte fylkeskommunen 555 millioner kroner på investeringer knyttet til fylkesvegnettet.
  • Fylkeskommunen forvaltet i 2018 omkring 1 026 millioner kroner til drift, vedlikehold (og fergedrift) på fylkesvegnettet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.