På innspillsmøte med reindriftsnæringen: –⁠ Vi har hatt en lærerik og flott dag


Torsdag besøkte Nordland Høyres førstekandidat Marianne Dobak Kvensjø,  ordførerkandidat Anita Sollie og Ranas høyre sin andrekandidat Joachim Hjartøy, Ildgruben reinbeitedistrikt. Bakgrunnen for møtet var å lytte og få innspill til hvordan man fremover kan få til god dialog og samspill med reindriftsnæringen. Sammen med reineier Tom Lifjell og hjelperne Tom Sandberg og Gunnar Bratti, fikk de være med på mating av reinen på Tvervatnet, melder Rana Høyre i en pressemelding. 

– Etter Fosendommen har flere pekt på viktigheten av dialog med reindriftsnæringen. Fremover er vi helt avhengig av å skape flere grønne arbeidsplasser. Med de naturgitte fortrinnene vi har i Rana og Nordland, ligger det et potensiale til utbygging av ulike typer næringer og industrier, ikke minst innenfor mineral- og kraftutbygging, sier Nordland Høyre sin førstekandidat til fylkestingsvalget Marianne Dobak Kvensjø.

– I slike saker vet vi at det kan bli interessekonflikter knyttet til bruken av arealer. Derfor er det helt naturlig for oss i Høyre å invitere oss til reindriftsnæringen for å lytte og få innspill til hvordan vi kan få til god dialog og bedre prosesser, fortsetter hun.

Hun forteller at Høyre har fått mange gode innspill på hvordan de kan starte dialogen tidligere, og hva som er viktig for at reindriftsnæringen fortsatt skal ha gode forutsetninger og rammevilkår for å sikre en bærekraftig utvikling i egen næring.

– Jeg er optimist for fremtiden om at vi skal få til sameksistens og godt samspill mellom reindriftsnæringen og andre typer næringer om arealbruken. Det bærer også dialogen i dag preg av, sier Marianne Dobak Kvensjø. 

Tom Lifjell

– Debatten rundt Fosenutbyggingn viser at dialogen kunne vært bedre, og det tar vi lærdom av. Vi vil jobbe for at fremtidige utbyggingsprosesser tidligere kommer i gang med dialog med reindriftsnæringen, sier Kvensjø og Sollie. 
 
– En av tilbakemeldingene var at Rana kommune sin administrasjon oppfattes som profesjonell og god part. Administrasjonen er flinke i dialogen med reindriftsnæringen gjennom hele prosessen. Her tror jeg andre kommuner kan lære av Rana,  sier Anita Sollie. 

– Vi har hatt en lærerik og flott dag sammen med reindriftsnæringen. Innspillene vil vi følge opp videre i programarbeidet vårt på fylket og kommunen, sier de tre Høyretoppene.