Paul håper det blir mindre sutring og klaging i 2022. For Helgelands del!

Selv om 2021 ble et år i koronaens skygge, er det en del Hemnes-ordfører Paul Asphaug vil ta med inn i det nye året.

------------------------------

Rana No har invitert ordførerne på Nord-Helgeland til å skrive en nyttårshilsen til innbyggere og lesere. Her er Hemnes-ordfører Paul Asphaugs ord og tanker ved skillet mellom året som var og det som kommer.  

------------------------------

TANKER VED NYTTÅRSTIDER

Året 2021 er historie, og bra er det. Vi kunne nok gjerne ha sluppet unna alle problemene som koronaen påførte oss, men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Vi har måttet lære oss en ny måte å jobbe på, ettersom det ikke har vært så enkelt med fysiske møter.

Det har i stor grad vært nødvendig å kommunisere via nettet, og dette har vist seg å være enkelt, praktisk og tidsbesparende. Jeg tar neppe mye feil, hvis jeg hevder at denne møteformen er kommet for å bli, men møter av en viss størrelse bør nok i størst mulig grad være fysiske.

Rundt omkring på Helgeland skjer det veldig mye spennende. Mange store prosjekter befinner seg nå i ulike faser, og jeg er sikker på at flere kommer i gang i 2022. Enkelte av disse, muligens de aller fleste, vil skape store ringvirkninger. Derfor er det veldig viktig at vi blir flinke til å samarbeide, for det er uomtvistelig at hvis vi alle jobber sammen, så vil det være langt lettere å nå våre mål.

Dessuten er det viktig å rette blikket framover, og søke å se positivt på framtida. Konstruktivt og målbevisst arbeid gir resultater til felles nytte. Sutring og klaging medfører sjelden noe godt resultat. Dessuten er det slik at den som har begge føttene på bakken, faktisk står stille.

Et nytt, ukjent år ligger foran oss, så jeg håper at vi alle kan bidra med å videreutvikle Helgeland på en god måte, ikke minst hva bosetting angår.

Godt nytt år!

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Paul Asphaug, ordfører Hemnes

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.