Pengestøtte gjør at Gamle Helgeland kan slipsettes og repareres slik at den kan begynne å nørte seg sin fordums prakt. Foto: Gamlehelgeland.no

Pengegave gjør at Gamle Helgeland kan slipsettes

Skrevet av Roger Marthinsen
08.09.2019 07:00

Mottok 150.000 kroner fra Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse.

Stiftelsen «Gamle Helgeland» har mottatt 150.000 kroner i gave fra Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse. Dette innebærer at Gamle Helgeland nå har tilstrekkelig midler til å kunne finansiere utbedringer som man er gitt pålegg om av Sjøfartsdirektoratet, for å få båten
sertifisert.

– Dette tilskuddet, sammen med tilskudd fra Stiftelsen Uni på 408.500 kroner, Kulturminnefondet på 630.000 kroner, VM i Krabbefiske på 200.000 kroner samt egne midler, gjør at båten nå slipsettes og arbeidene settes i gang, fremgår det av en pressemelding fra stiftelsen "Gamle Helgeland".

– Beløpet fra Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse bidrar også vesentlig til at vi får utbetalt tilskudd på 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen Helgeland. Bidraget fra Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse gir oss forsterket optimisme og pågangsmot for å få dette til, fremgår det videre av pressemeldingen.

– Det er viktig å understreke at det fortsatt vil gjenstå mye arbeid for å få båten til å fremstå som det smykket den var, så små og store bidrag og tilbud om å delta i dugnadsarbeid mottas derfor med takk, uttaler stiftelsen "Gamle Helgeland" i pressemeldingen.

MS «Gamle Helgeland» var et passasjerfartøy, bygget i 1954, som ble benyttet både som passasjer- og kystvaktskip. Da det gikk i rutte var Sandnessjøen hjemmehavn, som i dag. Da var Træna endestopp på Helgeland-ruta, for båten som også har gått i rute til Mo i Rana og Mosjøen.

Fartøyet fikk i 2006 Riksantikvarens status som verneverdig skip.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.