Ingen andre togstrekninger har så lav tilrettelegging eller universell utforming som Nordlandsbanen har, skriver Geir-Tore Klæbo.

"Personer med nedsatt funksjonsevne opplever hver eneste dag at de blir diskriminert"

DEBATT:

Nordlandsbanen og universell utforming

Nordlandsbanen har store utfordringer når det gjelder Universell utforming. Dette gjelder alt fra tilgjengeligheten på togsettene, utformingen av stasjonsområdene og bestillingssystemer for billetter.

Personer med nedsatt funksjonsevne opplever hver eneste dag at de blir diskriminert og i mange tilfeller utsatt for ydmykende behandling fordi materiellet på Nordlandsbanen ikke gir personer med f.eks. rullestol, eller blinde, eller døve, den samme behandlingen som mennesker uten funksjonsevne. Man blir nektet å bli med toget fordi togsettene ikke er tilrettelagt for mer enn en rullestol av gangen, man blir henvist til spesielle steder i togsettet fordi utformingen begrenser muligheten man har for å kunne bevege seg fritt i togsettene.

Personer i rullestol kan ikke bare ta togetuten videre. De må bestille minst et døgn i forveien fordi togsettene er utformet slik at de MÅ ha bistand. I tillegg er regiontogene mellom Mo i Rana og Trondheim, og mellom Mosjøen og Bodø utformet slik at de kan kun ta med enrullestol på hver tur.

Dette er situasjonen på Nordlandsbanen i 2019 – ingen andre togstrekninger i Norge har en så lav tilrettelegging eller universell utforming som Nordlandsbanen har. Dette gjelder alle togsettene – både på regiontogene og på langdistansetogene.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har tatt opp denne saken med Jernbanedirektoratet, men svarene vi får fra VY (gamle NSB) er i stor grad at de gjør så godt de kan. Det er åpenbart ingen vilje til å prioritere tiltak for å bedre situasjonen for de med nedsatt funksjonsevne.

Nordlandsbanen er nedprioritert både når det gjelder fornying av materiell og tilrettelegging av stasjonsområdene, og dette er i stor grad årsaken til denne situasjonen. Nylig var det et oppslag i media om alderen på togsettene på Østlandet og Sørlandet. Her var problemet at togmateriellet var opp mot 20 år gammelt.

Mesteparten av det materiellet som brukes på Nordlandsbanen er fra slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980 tallet – noe er over 40 år gammelt.

Vi ser investeringer i milliardklassen på jernbanen på Østlandsområde, og her er universell utforming et klart krav til de som skal drifte jernbanen. Viljen til å satse på kollektivtransport og universelt utformede tog og stasjonsområder er tilstede, men tydeligvis ikke på Nordlandsbanen. Dette rammer alle som ønsker å bruke tog i Nordland, men spesielt rammer dette personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland krever at Samferdselsdepartementet kommer på banene og setter i gang tiltak slik at alle reisende på Nordlandsbanen kan benytte toget på samme måte – uansett om man har funksjonsnedsettelse eller ikke. Universell utforming er fornuftig for alle, men nødvendig for noen. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.