Foto Hans Petter Sørensen / skisse Freyr

"Planlagt batterifabrikk må stå på egne ben"

JA TIL ARBEIDSPLASSER – NEI TIL VINDKRAFT

Ganske så plutselig er tilværelsen slik vi kjenner den blitt forandret. Mange er permitterte, og mange vil stå i fare for å miste jobben. Trygge arbeidsplasser er en luksus som ikke alle er forunt i disse tider. I Rana er batterifabrikk og 2500 nye arbeidsplasser et aktuelt tema; både før, under og etter koronakrisen.

Selv i krisetider er det viktig at demokratiske prosesser fungerer. Noe regjeringen selv sier den er oppmerksom på i forbindelse med den nå mye omtalte Kriseloven. Det utvises forståelse for at lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring, og regjeringen kaller det sunne og demokratiske reflekser.

Slik skal det også være i Rana; våre sunne og demokratiske reflekser bør være intakte. Derfor må og skal det være krav til åpenhet og at det stilles spørsmål rundt planer for store, omfattende prosjekter, som f.eks. planene rundt vindkraftutbygging på Sjonfjellet med sine 106 turbiner i opptil 250 meters høyde.

Planene om batterifabrikk og vindkraftutbygging på Sjonfjellet knyttes til stadighet sammen i media. En slik kobling mellom industri og vindkraftutbygging har antakelig som mål å minske den folkelige motstanden mot vindkraft. Dette vil igjen øke aksepten for de enormt store negative konsekvensene for natur, dyreliv og folkehelse. Naturødeleggelsene er irreversible.

Planlagt batterifabrikk må stå på egne ben med fornybar, grønn vannkraft fra eksisterende vannkraftanlegg. Pr i dag har vårt område nok kraft til en slik batterifabrikk. Vindkraftanlegg er derfor helt unødvendig. Tiltak som effektivisering og oppgradering av allerede eksisterende vannkraftanlegg vil gi oss mer kraft hvis fremtiden krever det.

2500 arbeidsplasser og bevart, urørt Sjonfjell – Ja takk begge deler. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.