Illustrasjonsfoto

Plikt til å gi intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn

Skrevet av Redaksjonen
06.08.2018 10:07 - OPPDATERT 06.08.2018 17:31

Skolene har nå plikt til å tilby intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Opplæringslovens nye § 1-4 trådte i kraft 1. august 2018.

Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når problemet oppstår, slik at problemet ikke skal få mulighet til å utvikle seg videre. 

Skolens plikt utløses når en elev står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, og det skal være lav terskel for å følge opp elevene. Elevene skal følges opp til de når forventet progresjon.

Intensiv opplæring er ikke spesialundervisning, og krever ikke sakkyndig vurdering eller enkeltvedtak. Selv om intensiv opplæring er en plikt for skolen, er det ikke en rettighet for eleven. Elever som ikke har utbytte av ordinær og intensiv opplæring har krav på spesialundervisning. Dersom tilpasningene er så omfattende at det krever avvik fra kompetansemål, vil det også være nødvendig med spesialundervisning.

– Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som gir mer utfyllende beskrivelse av skolens plikt til intensiv opplæring, melder Fylkesmannen i Nordland.

– Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode. Dette forutsetter at hensynet til elevens beste taler for det, melder Utdanningsdirektoratet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.