«PLU har markedsført Hauan som et hele Helgeland-prosjekt. Det er falsk markedsføring»

Sensur-forsøk fra Hauan-supportere

Støttegruppen for Mosjøen Lufthavn har i årenes løp skrevet mange leserbrev, og  hundrevis av innlegg er skrevet i nettavisenes kommentarfelt av Hauan-supportere som ikke liker at vi har kritiske merknader til storflyplass-prosjektet på Hauan i Rana. Det er helt greit! Vi har ytringsfrihet her i landet, og den gjelder selvfølgelig alle.

Men etter leserbrevet «Flyplass og folkevett» som ble publisert i nettavisene 13. mars, ser vi at Hauan-supporterne forsøker seg på sensur: De misliker sterkt  at støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn omtaler storflyplass på Hauan. Vi skal kun tillates å ha fokus på Mosjøen Lufthavn.

Vår kommentar til det er: Så lenge ordfører Geir Waage, adm.dir. Henrik Johansen og andre aktører omtaler storflyplassen på Hauan som en flyplass for HELE Helgeland, kommer vi til å følge prosessen meget nøye og dele våre tanker i form av leserinnlegg. PLU har markedsført Hauan som et «hele Helgeland-prosjekt» for å få tilslutning i Stortinget og departementet, men det er falsk markedsføring. Helgeland strekker seg fra Trøndelagsgrensen til Saltfjellet, og det er meningløst å plassere en storflyplass for HELE dette langstrakte området rett sør for Saltfjellet.

Da Stortinget vedtok at Sandnessjøen Lufthavn og Mosjøen Lufthavn skal opprettholdes, ble Hauan som storflyplass et urealistisk prosjekt. Både Urbanet Analyse og Møreforskning har utarbeidet trafikkanalyser der kravet til passasjergrunnlag på Hauan drøftes. Møreforskning sammenlignet trafikken Hauan-Oslo med flytrafikken fra Molde, Kristiansund og Evenes til Oslo. Her er fly nesten eneste alternativ, i motsetning til Mo i Rana som også har jernbane. Rapporten ble bestilt og betalt av PLU, Mo Industripark og Nova SEA.

Vi stiller følgende spørsmål til Øystein Bentzen, Jon-Erik Graven, Frank Endresen og Ståle Paulsen: Hvor står det i Møreforskningens rapport av 30.09.2015 at:

1) det blir daglige avganger fra Oslo til Hauan med store jetfly, og flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen forblir helt intakt med samme flytilbud som i dag?

2) det blir konkurranse mellom flere flyselskap på strekningen Hauan-Oslo og dermed meget billige flybilletter?

Vi vet alle at når en eventuell storflyplass til 3 milliarder kr (Avinors prisoverslag) er på plass og passasjergrunnlaget svikter, kommer Rana-delegasjonene til å gjenoppta lobby- og møtevirksomheten i Stortinget og i departementet for å få flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen nedlagt, assistert av et eller annet større konsulentbyrå i hovedstaden.

Vi avslutter leserbrevene om storflyplassen på Hauan når ordfører Waage og PLU-direktør Johansen reiser til Oslo og presenterer et flyplass-prosjekt som er dimensjonert for Rana-regionen. Da kan HELE Helgelands kortbanenett betjenes av fly som går på strøm, hydrogen eller er hybridbasert. Grønn teknologi på kortbanenettet er mulig innen 2025, uttalte konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe til Dagbladet den 14.mars i år. Det er en framtidsrettet teknologi som er helt i tråd med miljøperspektivet i gjeldende NTP.

[annonse]
Vi avventer svar på de to spørsmålene fra Møreforskingsrapporten med sidehenvisninger.

 

                                                                         

 

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.