Framtida i Nordland har mange muligheter, mener Margunn Ebbesen (H).

– Politisk foregår det en katt-mus lek

Vi må tenke nytt – og handle deretter


Ferien er over og det er tid for litt refleksjoner – i lys av pandemien som er over oss. 

Jeg har som mange av dere brukt ferien i nærområdet. Det ble tidlig anbefalt fra Regjeringen at vi alle la ferien til vårt eget land. 

Fra mars og frem til Stortinget gikk fra hverandre i juni, ble mesteparten av tiden brukt til å snakke med berørte bedriftseiere og ansatte, som var sterkt berørt av nedstengingen. Regjering og Storting fikk på plass mange tiltakspakker som skulle hjelpe flesteparten av de berørte. Så vet vi at pakkene ikke hjalp alle, men målet var å få ut hjelp så raskt som mulig til de berørte. Jeg kjenner på en takknemlighet for å bo i et land hvor vi har mulighet til å bruke flere hundre milliarder til å hjelpe de som fikk det krevende på grunn av nedstengingen av landet.   

Nå viser de fleste tall, at de fleste har lyttet til de rådene som ble gitt fra sentrale myndigheter – vi har feriert i Norge. Her på Helgeland har det vært en eksplosjon av turister.

Selv om det kom som en overraskelse på den politiske ledelsen i Nordland fylkeskommune at turistene kom til Nordland, så klarte de etter ganske kort tid å få på plass tilgjengelig ekstra materiell slik at de lange fergekøene ble mindre.

Men her er det nødvendig at de tar erfaringen inn over seg og er villige til å gjøre nødvendige grep for neste feriesesong, men ikke bare for ferien men ta inn over seg at vi bor og virker i hele vårt langstrakte fylke. Fra fastlandet til alle øyene ute i havet. Høyre har ingen politikk om sentralisering eller fraflytting, den politikken kjørte Ap og Gerhardsen-regjeringen under oppbyggingen av landet etter krigen. Da var det behov for arbeidskraft som bl.a ble hentet fra øyene rundt i fylket. En kan spørre seg om det er dette som sitter igjen hos den Ap-ledede fylkespolitiske ledelsen.

På min ferietur på Helgeland besøkte jeg både Lovund, Træna og Rødøy. De jeg snakket med var fortvilt over situasjonen rundt ferge- hurtigbåtsituasjonen. Politisk så foregår det en katt-mus lek, eller «kan vi skylde på noen» i stedet for at en bestemmer seg for at vi må ha løsninger som gjør at folk kan virke og bo i hele fylket. Høyres fylkestingsgruppe har vist at det er mulig å prioritere ferge- hurtigbåt bedre enn hva Ap og Sp gjør på fylket. 

Et annet erfaringspunkt pandemien har gitt oss er at det er mulig å gi undervisning på videregående nivå – uten å sitte i et klasserom. Nå har vi i flere runder fått presentert fra Ap/Sp i fylket nedleggelse av klasser. Klasser og fag som er viktige for å opprettholde nødvendig fagkompetanse enten det gjelder i fag som rørlegger, elektriker, snekker, maskinfører og ikke minst kokk. Reiselivet skal være en av våre viktige næringsveier i fremtiden, da er kokker viktige for å få frem de gode matopplevelsene i fylket. Det fortjener turistene og vi som bor her å få oppleve. Nordland mister innbyggere – det å gi et tilbud på videregående skole i tråd med det som næringslivet i fylket etterspør er da viktig.

[annonse]
– Vi har sett at bedriftene har stått opp for at tilbud skal bestå. Her bør det være mulig for den politiske ledelsen i fylket å vise at de tenker nytt og kreativt. Bruk digital undervisning for enkelte fag, bruk utplassering i bedrift, bruk samlingsbasert undervisning. Det viktigste må være å bidra til at fylket utdanner ungdommen til det næringslivet som er i fylket, og da må det tenkes kreativt. Jeg vil gjerne være med å bidra til både forsøksprosjekt og regelverksendringer hvis det er det som skal til.  

Uansett – vi må ruste oss bedre for fremtiden i Nordland, for den er lys og har mange muligheter bare de rette politiske grepene blir tatt. 

 Stortingspolitiker Margunn Ebbesen, Nordland Høyre

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.