Kommunaldirektør for oppvekst- og kultur, Lillian Nærem, la frem nye tall, med det administrasjonen vil være driftkonsekvens av skole-opposisjonens forslag. Foto: Hedda Hiller

Presenterte blodferske tall etter pressekonferansen til skole-opposisjonen

Skrevet av Hedda Hiller
12.06.2018 12:22 - OPPDATERT 12.06.2018 21:03

Skole-posisjonen etterlyser tall fra skole-opposisjonen. Administrasjonen presenterte da tall som viser at det blir 44,7 millioner i økte driftskostnader dersom man velger Venstre, KrF, FrP, Rødt og Sps skole-modell.

Formannskapet behandlet i dag saken om Rana ungdomsskole og kostnader etter anbud. Der presenterte kommunaldirektør Lillian Nærem blodferske tall fra administrasjonen, etter at skole-opposisjonen i dag holdt en pressekonferanse om at de ville gå til valg med en felles skolestruktur, støttet av Venstre, KrF, Rødt, Sp og FrP.

(Saken fortsetter under søylediagrammet)

Administrasjonens ferske driftstall. Til venstre skole-opposjosjonens felles plattform. Til høyre vedtatt skolestruktur.

– Disse fem partiene ønsker seg en 1-10 skole på Gruben, ungdomsskole på Ytteren, barneskole på Ytteren og jeg går også ut fra at Båsmo barneskole, som i dag sliter med å bli godkjent, skal renoveres. Med denne modellen går skole-opposisjonen inn for en skolepolitisk plattform som tilsvarer 56,8 millioner. Det er mer en vedtatt skolestruktur i juni 2015, som tilsvarer 37,3 millioner i årlige driftsutgifter, og det er langt mer enn vedtatt skolestruktur mars 2017 med en bynær ungdomsskole, som tilsvarer 12,1 millioner, sa kommunaldirektøren.

(Saken fortsetter under bildet)

Rådmann Robert Pettersen og ordfører Geir Waage. Foto: Hedda Hiller

– Forskjellen i økte årlige driftsutgifter er 44,7 millioner kroner. Det tilsvarer 68,8 lærerårsverk, 45 sykehjemsplasser, 308 barnehageplasser eller hele kulturavdelingen og PP-tjenesten.

Administrasjonen mener at kostnadsøkningene på investeringer dermed ikke rokker ved beslutningsgrunnlaget.

– Dagens vedtak betyr økte ressurser inn i klasserommene i form av lærerressurser og læringsverktøy, og det betyr at vi kan bruke mer penger på tjenester der behovet øker. Fremdriftsplanen ligger fast, sa kommunaldirektør Lillian Nærem.

– Prosessen må stoppes

Ikke overraskende ble det temperatur i dagens debatt. Johan Petter Røssvoll (Rana Sp) var først på talerstolen.

– Jeg registrerer at rådmannen har fått med seg pressekonferansen om felles skolepolitisk plattform. Vi skal ikke si så mye om det, men kan godt hende dette kommer til flere politiske behandlinger. Etter å ha hørt redegjørelsen fra kommunaldirektøren registrerer jeg at hun nok en gang sier at "Vi har fasiten". Vi har hele tiden fått høre at dette er noe vi gjør for å spare penger og ikke sette sykehjemsplasser, kulturavdeling også videre i fare. Hvorfor skal vi stole mer på tallene nå? Bare på vår lille tur opp i bygget i dag fikk vi forelagt nye ting, som vi ikke har tenkt på. Hastverk er lastverk er det noe som heter. Det er ikke en tilstrekkelig analyse som ligger til grunn. Vi er ikke villige til å være med på å gi mer kapital til dette prosjektet. Prosessen må stoppes. Den skolepolitiske plattformen som vi hadde pressekonferanse på i dag, den ligger fast, og det er den vi går til valg på.

(Saken fortsetter under bildet)

Rana Senterpartis Johan Petter Røssvoll. Foto: Hedda Hiller

Hilde Rønningsen (Rana SV) tok et tilbakeblikk.

– Rana kommune har i en lang periode hatt nedgang i elevtall. Jeg registrerer at dette er vanskelig å ta innover seg. Vi er kommet dit at tilbudet varierer innenfor grunnskolen med inntil to år. Etterhvert som elevtallet går ned senkes også overføringer fra staten, og færre barn betyr færre ansatte. Parallelt med dette har kvaliteten på byggene forfalt. Dette gjør at strukturen må endres. Vi har prioritert barneskoler i nærmiljø, og det å få samlet ressursene blant lærerkreftene i ungdomsskolen. Det er bra med fokus på investeringer, men det er driften som er det viktigste. Vi må forberede oss på at vi trenger to nye sykehjem. Vi så mange pressekonferansen i morges, men jeg hørte ikke en gang at konsekvensene av kostnadene ble tatt opp. Jeg har registrert at ordene mine om tro på tallene har truffet ondt for noen, men du kan ikke si at du ikke tror på tallene og likevel mene at det finnes penger i systemet.

– Hastverk er lastverk

Jarl Stian Johansson gjentok at det dreide seg om å ta brukerhensyn i investeringene på Rana U.

– Jeg er glad for at vi tar brukerhensyn i denne saken. 23 av de 40 millionene er knyttet til brukerønsker. Rana kommune er en kommune med midler, men de har ikke alltid vært driftet så godt. Det er tydelig at vi må ta ned på driften. Hastverk er lastverk, sier Senterpartiets representant, og dette fikk vi nettopp en kraftig demonstrasjon på. Deres modell koster oss over 40 millioner mer årlig i drift, så ja: Hastverk er lastverk, og for meg er det åpenbart at den veien vi går nå er den rette å gå.

Han pådro seg replikk fra Johan Petter Røssvoll:

– Jeg opplever ikke at involveringen har vært så stor, all den tid at lærerne ikke har vært så mye med, nettopp fordi hastverk er lastverk.

Jarl Stian Johansson valgte dermed på sin replikk på å lese opp den lange listen over brukerhensyn som er tatt før han konkluderte slik:

– Om noen fortsatt mener at vi ikke har tatt brukerhensyn, foreslår jeg at de leser dette dokumentet en gang til.

Arbeiderpartiets Jan Erik Arnøy stilte spørsmål om pengebruken.

– Om vi hadde valgt å gå for det andre forslaget hadde det vært en tragedie. Jeg så pressekonferansen i morges, og registrerer at valgkampen er i gang for fullt. Men hvor skal dere hente pengene fra? spurte Arnøy

Etterlyste tall

Nils Notler understreket at debatten om skolestruktur er gammel.

(Saken fortsetter under bildet)

Rana Arbeiderpartis Nils Notler. Foto: Hedda Hiller

– Dette har pågått siden vi la ned Langvassgrenda skole på 80-tallet, og kanskje burde vi sett grundigere på hele skolestrukturen da. Skole-opposisjonen har ikke vist et eneste eksempel på hvor de skal hente pengene fra. Snart må dere komme med tall som er troverdige. Dere kan ikke bare sitte på en pressekonferanse og si at det finnes penger i systemet. På et eller annet tidspunkt må dere bevise hvor de kommer fra. Dere sier at dere ikke skal ta i fra noen, og at alle skal få mer. Det blir litt Ole Brumm. Alle kan ikke få mer. Hvordan skal dere få dette til å gå opp? Vi har ikke penger til dette om vi ikke tar ned drift. Hastverk? Ja, vi har faktisk hastverk. Vi er nødt til å vri driften over på unge slik at vi får ei bedre skole. Det er ikke nok med tidlig innsats. Vi må komme i gang nå og gjøre noe med skolen umiddelbart.

Dette var ikke Johan Petter Røssvoll enig i.

– Jeg kan si til representanten Notler at vi skal ta oss god tid, slik at vi får gode prosesser. Vi ønsker å gjøre det attraktivt å flytte til Rana nettopp fordi vi er gode på skole, sa Røssvoll og fikk svar fra Notler.

– Jeg har litt problemer med å skjønne representanten fra Senterpartiet. Dalselv la seg ned selv. Ja, vi la ned Alteren, men det er seks minutter kjøring fra Båsmoen. Vi har slått sammen ungdomsskolene. Det er det.

(Saken fortsetter under bildet)

Sp, FrP og KrF vil stoppe prosessen og stemte mot å utvide totalkostnaden for Moheia til 125 millioner kroner. Foto: Hedda Hiller

Varaordfører Linda Eide konkluderte slik fra skole-posisjonen:

– Jeg regner med at vi får høre hvordan V, Rødt, FrP, Sp og KrF har tenkt å hente inn disse pengene. Hvordan har dere tenkt å få til en bedre skole med over 40 millioner mer i drift i årlig? Det blir sagt at vi er uansvarlige. Jeg mener dere er uansvarlige som ikke har gode løsninger å vise til når dere går for noe slikt. Vi registrerer at valgkampen er i gang.

– Vi kommer til å gå grundigere inn på dette når vi kommer til kommunestyret, uten at dette er å anse som et valgkamputspill fra oss, repliserte Røssvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.