Ansatte ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen kan fornøyd konstatere at de er prisvinnere av Helse Nords forbedringspris.

Pris til Helgelands-
sykehuset

Skrevet av Redaksjonen
16.04.2018 12:37 - OPPDATERT 16.04.2018 17:36

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har vunnet årets første forbedringspris fra Helse Nord. Prisen på 200.000 kroner får de for å ha utviklet et system som sikrer kvaliteten når de aller sykeste pasientene mottas.

Prosjektet vurderes av Helse Nord som meget verdifullt, og et eksempel på godt forbedringsarbeid.

–  Forbedringsprosjektet har gitt økt pasientsikkerhet, og får en samlet kompetanse i front der det raskt kan iverksettes tiltak som forkorter sykehusinnleggelser og øker leveår. Dette bidrar til økt kvalitet, trygghet og respekt for pasienten, skriver Helse Nord i sin begrunnelse.

Svært inspirerende

– Det er svært inspirerende at Helse Nord velger å gi dette arbeidet kvalitetsprisen, sier områdesjef for kirurgi og akutt, Svein Arne Monsen, i en pressemelding.

– Ledelsen i Helgelandssykehuset har bestemt at dette skal være det førende prinsippet ved mottak av de aller dårligste pasientene som kommer til våre sykehus. Sammen med et samlet akuttmedisinsk miljø i landsdelen ønsker vi at dette skal bli en mal som alle sykehus kan bruke. Derfor er vi glade for den oppmerksomheten denne prisen gir. Dette er et sterkt tverrfaglig prosjekt som i sykehuset vårt har gitt masse positiv energi og klart økt kvalitet i de mest tidskritiske situasjonene, sier Monsen.

 Stor overføringsverdi

Helse Nord RHF fikk inn totalt 14 søknader til forbedringsprisen i denne runden.

– Prosjektet til Helgelandssykehuset Sandnessjøen svarer på alle kriteriene for utlysningen, og søknaden er oversiktlig og kortfattet. Det er tatt utgangspunkt i avvik og pasientopplevelser og laget et foretaksovergripende felles akuttmedisinsk system. Prosjektet og prosedyrene/kravlister som er utarbeidet anses å ha stor overføringsverdi, skriver Helse Nord i sin begrunnelse – som håper Helgelandssykehuset kan bidra til at tiltakene kan overføres til andre helseforetak i Helse Nord.

-------

Fakta og bakgrunn

​Helgelandssykehuset Sandnessjøen har med utgangspunkt i Helse Nords traumesystem utviklet et felles akuttmedisinsk system for ivaretagelse av:

  • alvorlige syke voksne
  • alvorlig syke barn
  • alvorlig syke nyfødte
  • pasienter som får akutt forverring under en innleggelse
  • massetilstrømning til sykehuset.

Det er et felles akuttmedisinsk system initiert av medarbeidere fra første linje. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har utviklet dette sammen med spesielt UNN Harstad men hele det akuttmedisinske miljøet i Helse Nord har vært positive. Foretaksledelsen har vært positive til prosjektet fra første dag og det er bestemt innført på alle sykehusene på Helgeland.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen  har nedsatt kliniske utvalg for de ulike akuttmedisinske system ( kritisk dårlige barn, kritisk dårlige voksne etc). Disse har utarbeidet kravspesifikasjoner slik at kvaliteten i de ulike akuttmedisinske systemene er definert og etterprøvbar. De kliniske utvalgene skal i kvartalsmessige møter gjennomgå sykehusets status og iverksette nødvendige tiltak slik at kvalitetssystemets krav er oppfylt. Helgelandssykehuset har på hver av enhetene ansatt en "Koordinator i akuttmedisinske system" som drifter de ulike utvalgene sammen med leder. Det har etter utvikling av dette systemet blitt iverksatt Barne-team, Voksen-team, Nyfødt-team i tillegg til traumeteam. Det øves årlig på massetilstrømning til sykehuset.

Systemet innebærer 50 teamtreninger i året stramt organisert i den daglige driften. I tillegg har man halvårlige forelesningsrekker. Det utvikles kontinuerlig prosedyrer. Det gjennomføres nå ca 250 reelle teamutkallinger i året ved sykehuset.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.