GJENNOMFØRTE PLASTPROSJEKT: Elever og lærere ved KVN videregående skole på Nesna. Foto: Hans Petter Sørensen (FarOutFocus)

" Prosjekt plast! "

Skrevet av Tryggve Ludvigsen, Elev ved KVN videregående skole
09.11.2019 17:00 - OPPDATERT 10.11.2019 07:01

Tryggve Ludvigsen, elev ved KVN videregående skole har skrevet om et 5-dagers eksperiment ved skolen, som gjorde både elever og lærere mer bevisst på sitt eget plastforbruk : På denne måten har KVN tatt første steg mot et større fokus på de utfordringene vi alle står foran med tanke på både klimaendringer og forsøpling av naturen.

Nå om dagen snakker vi mye om klima og miljø. Vi snakker om plast som en stor miljø- synder. Plast i naturen. Plast i havet. Plast i hvalene. Vi finner stadig store mengder søppel på strendene våre, helt fra Lindesnes til Kirkenes. Mye av søppelet som flyter inn på kysten vår er plast.

Plastforbruket her i Norge og verden forøvrig, har de siste tiårene eksplodert til astronomiske høyder. I dag vet vi at plastforbruket til hver og en av oss må gå kraftig ned de neste årene. Kan vi klare oss uten plast i hverdagen? Hvor stort er egentlig plastforbruket mitt, og hva kan jeg gjøre for å minske forbruket mitt? Del 1 av prosjektet innebærer den nødvendige bevisstgjøringen.

Plast er fantastisk – eller?

Plast er utrolig anvendelig, billig og lettvint å bruke i en travel hverdag med stress og mas fra alle kanter. Det er så lettvint med brødposer og handleposer i stedet for mer miljøvennlige alternativer. Plast kommer i så mange forskjellige former og er et veldig mangesidig materiale. Vi har både myk og hard plast. Maten vår holder seg mye lenger pakket inn i plast, kontra uten plast.

Tryggve Ludvigsen ( lyseblå skjorte) holder opp hovedpersonen i prosjektet, nemlig plasten. Foto: Hans Petter Sørensen (FarOutFocus)

Vi kan bruke plast til de mest utrolige ting, men vi vet alt i alt at dette ikke er bra for oss og naturen som omgir oss. Selv om det er miljøproblemet som gjør seg aller mest gjeldende i plastsammenheng, betyr det ikke at vi kan komme oss ut av problemene våre uten å redusere selve plastforbruket. Selv om vi ikke kaster plast ut av bilruta betyr det ikke at vi er flinke nok. For plast er ikke bare et miljøproblem, det er i høyeste grad også et klimaproblem. Plast blir for det meste laget av olje. Vi vet godt at olje er et fossilt brennstoff som bidrar til å øke C-nivåene. Ifølge energiogklima.no vil vi i 2050 produsere fire ganger så mye plast som i dag hvis forbruket vårt fortsetter å øke som det har gjort de siste 50-60 årene. For å nå klimamålene for 2050 vet vi at en utvikling med stadig økende plastforbruk ikke kan fortsette.

Bevisstgjøring før handling

For å ta tak i problemet, må vi finne ut hvor stort problemet faktisk er. Vi må finne ut hvor avhengige vi er av plasten. I den anledning vil KVN videregående skole på Nesna være foregangsskole for kartlegging av hvor mye plast hver enkelt elev og lærer bruker på bare en liten uke. Statistikk og forskning er et godt sted å starte for å få bukt med et stort problem som er umulig å fikse over natten. Vi må starte med oss selv. Kan jeg redusere mitt forbruk?

Foto: Hans Petter Sørensen (FarOutFocus)

Mandag fikk vi utfordringen: Alle på skolen vår skal samle på ting vi har brukt og som skal kastes, som inneholder plast. Da fredagen kom og én skoleuke var gått, skulle alt telles opp. Var vi bevisst på hvor mye plast vi kjøper, bruker og kaster i løpet av noen få dager? De fleste av oss var sikre på at vi kastet mer enn ti enheter plast i uken. Én enhet kunne være så lite som én enkelt tyggegummi eller liknende. Vi forstod fort at det kunne bli mange enheter på en uke.

Fredag møtte vi mannsterke opp med blå poser fylt til randen av plast fra uken som var gått. Vi kunne konstatere at lærerne hadde vært flinke til å samle opp, men de hadde også brukt svært mye plast, mer enn oss elever. Vi elever kastet over 1500 plastartikler til sammen over kun fire dager!

[annonse]
Dette er kun første steg på vegen mot et plastfritt samfunn. Bevisstgjøring er første steg for å få løst problemet. Nå må vi jobbe sammen mot målet, både som enkeltindivider, medborgere og forbrukere.

Foto: Hans Petter Sørensen (FarOutFocus)

Plastemballasje og tyggegummi 

Jeg pratet litt med inspektøren vår Magnar Rabliås og tre elever, Marte Hansen Lie, Blandine Ngoga og Kim Arthur Johansen om deres tanker rundt prosjektet.

Magnar var litt overrasket over eget forbruk, han hadde brukt mer enn han antok på
forhånd. 20 enheter på bare fem dager.

«Eksperimentet gjorde at jeg i etterkant ble mer bevisst på bruken av plast, jeg prøver å se muligheter for å begrense plastbruken for min egen del.» sa Magnar.

Marte Hansen Lie og Blandine Ngoga i 1.klasse ved KVN videregående skole. Foto: Catrine Hole

Blandine og Marte fra 1. klasse forbrukte henholdsvis 15 og 30 enheter hver denne uka.

«Jeg glemmer ofte å ta med meg bærenett hjemmefra, så da blir det til at jeg kjøper handleposer på butikken.» sa Blandine.

«For å begrense innkjøpet og forbruket av plastposer kan du ta med deg en sekk til å ha varene dine i.» oppfordret Marte.

Kim Arthur fra 2. klasse endte på 11 enheter.

«Jeg prøver å ikke bruke så unødvendig mye plast i hverdagen min, jeg bruker brødposer flere ganger. Det er viktig at vi får bukt med det unødvendige forbruket av plast som fint kan anvendes flere ganger.» sa Kim Arthur.

– La dere merke til hva dere kastet gjennom uka?

Kim Arthur sier at det var hverdagslige, nødvendige ting som i første rekke utgjorde
forbruket hans.

«Først og fremst var det emballasje rundt mat og hygieneprodukter som
utgjorde mitt forbruk.» sa Kim Arthur.

Magnar forteller at han stort sett brukte emballasje fra mat.

«Det var rett og slett ting som jeg kjøpte på butikken» sa Magnar. 

 Elev Kim Arthur Johansen og inspektør ved KVN videregående skole, Magnar Rabliås. Foto: Catrine Hole

Hos Marte og Blandine gikk det også mye i emballasje fra mat, men også småting som inneholder plast. De mener at ikke alt trenger å være polstret med lag på lag av plast.

«Tyggegummi gjorde at det ble mange enheter plast. Det som er pakket inn i plast burde være dyrere. Produsentene må finne løsninger til hvordan de kan redusere og få oss til å bruke mindre plast. Ikke alt trenger å være polstret med lag på lag av plast.» sa Marte.

Magnar var ikke bevisst på hvor mye plast som gikk med i husholdningen. Han tror at dette prosjektet kan være med på å gjøre han og mange andre blir bevisste på forbruket sitt og at vi som forbrukere velger plastfrie alternativer.

Økende fokus på miljøutfordringer og forsøpling

[annonse]
Videre i vinter og mot våren skal KVN ha flere tverrfaglige prosjekter der miljø, natur og forsøpling vil stå i fokus. Ifølge den nye fagfornyelsen den norske skolen nå skal gjennom er dette et viktig mål.

«Vi kan like godt sette i gang med en gang, utfordringene er allerede
store og det haster med å få ungdommen engasjert og i stand til å verne om naturen og sin egen fremtid!» sa Catrine Hole, lærer ved KVN og initiativtaker til «Prosjekt Plast» denne uken.

«Vi håper dette også kan inspirere andre skoler til å gjøre lignende prosjekter, det er
både spennende og litt skremmende å se hvor mye man faktisk forbruker bare i løpet av få dager.», sa læreren. 

Hold Norge Rent og HAF : Veldig bra at miljøfokuset øker i samfunnet og ikke minst i skoleverket

Da Kine Martinussen i Hold Norge Rent fikk vite om prosjektet vårt sier hun følgende:

– Vi synes det er spennende og motiverende når elever går dypt inn i materialet på denne måten. Skal vi vinne i kampen mot forsøpling må vi ta tak i unødvendige engangsartikler og være bevisst vårt eget forbruk. Forbruket må ned, men vi er også opptatt av at vi ikke skal erstatte en engangsartikkel med en annen, men heller tenke smart – som å bruke ryggsekken til dagligvarer, sa Martinussen og fortsatte.

– Vi gleder oss til å se hva KVN gjør videre. For eksempel kan dere kartlegge
hvilket søppel som finnes på ulike områder. Er det for eksempel forsøpling mellom skolen og nærmeste kiosk? Ved fotballbanen? Langs en populær tursti, eller lenger unna allmennheten? Kan man si noe om kildene til forsøpling ut fra dette? Lykke til videre!

Geir Benden i HAF sier:

– Vi i HAF synes det er veldig bra at miljøfokuset øker i samfunnet og ikke minst i skoleverket. Dette gjelder spesielt fokuset på plast både på avveie og i avfallet. At man ser på det enorme forbruket vi har av plast i dag, er veldig spennende. HAF IKS jobber med innhenting og gjenvinning av alle typer avfall, men en av våre viktigste oppgaver er å jobbe med informasjon som kan føre til at forbruket og dermed avfallsmengdene går ned. Vi er derfor takknemlig for at slike prosjekter som dette hjelper oss med å sette slike viktige tema på dagsorden. For å løse dagens og fremtidige miljøutfordringer må vi redusere forbruket av blant annet plast, samtidig som den plasten som er i omløp leveres til rett materialgjenvinningsløsning, sa Benden.