Naturvernforbundet i Rana og Omegn, her ved Dag Johansen, mener at Freyr ikke er så troverdig som andre vil ha det til. Foto: Roger Marthinsen

"Prosjektet framstår som lite seriøst og troverdig"

DEBATT: – Selskapet har sett seg tjent med å plante forestillingen om at vindkraft fra Sjonfjellet er nødvendig for driften av batterifabrikken i den hensikt å snu politikerne og opinionen, skriver styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn.

Er Freyr AS egentlig troverdig?

Rana Blads redaktør Marit Ulriksen og Rana Utviklingsselskaps direktør Ole M. Kolstad har nylig uttrykt sin økende tillit til at Freyr AS sine batterifabrikk- og vindkraftplaner er et troverdig, realistisk og seriøst prosjekt (Rana Blads nettutgave hhv. 07.11.2019 og 09.11.2019). Naturvernforbundet i Rana håper på vår side at batterifabrikkplanene er et ærlig ment industriprosjekt. Men Freyr sitt forsøk på å koble vindkraft fra Sjonfjellet til driften av batterifabrikken og selskapet sitt tomtevalg gjør at prosjektet framstår som lite seriøst og troverdig etter vår vurdering. 
 
Freyr AS var tidlig ute med å plante forestillingen om at driften av den evt. batterifabrikken er avhengig av vindkraft fra Sjonfjellet. I Rana Blads nettutgave 22. september i fjor refererte Marit Ulriksen et innspill fra Freyr til Rana kommunestyre med overskriften: «Vil starte produksjon av miljøvennlige battericeller på Mo, men da må det åpnes for vindkraft på Sjonfjellet». Noen dager senere fikk selskapet et enstemmig Rana formannskap med på å se bort fra det klare kommunestyrevedtaket mot vindkraft på Sjonfjellet fra 2013 (32 mot 4 stemmer) og å vedta og inngå en grunneieravtale med Freyr på Sjonfjellet. Formannskapet la til at vindkraften må bli brukt i en batterifabrikk. Frontfigur og styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr har siden ved en rekke anledninger gjentatt behovet for Sjonfjellkraft til en evt. batterifabrikk, f.eks. 7 minutter ut i video-opptaket fra et foredrag han holdt i regi av Innovasjon Norge 18. juni i år med Ranas politikere tilstede, sitat: «Derfor så skal vi bygge en kjempestor fabrikk ute på Hauan, håper vi, rett ved den nye flyplassen, og vi skal forsyne 2,5 – 3,0 TWh med fornybar kraft fra Sjonfjellet».

Etter at vi i Naturvernforbundet i flere avisinnlegg og f.eks. på det åpne medlemsmøtet til Rana SV om Sjonfjellet den 20. august dokumenterte det store vannkraftoverskuddet i Nordland på rundt 6 TWh/år, så innrømmet Dale Sjøtveit i samme SV-møte at de kan bygge batterifabrikken uten vindkraft fra Sjonfjellet. Under High North Dialogue i Bodø 2. april i år var adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr enda tydeligere på at en batterifabrikk ikke kan basere driften på kraftleveranser fra et vindkraftverk, sitat: «....batterifabrikk av denne størrelse krever kontinuerlig og stabil tilgang på kraft. Det vil vi ikke kunne basere oss på fra vindmølleparken. Derfor vil vi kjøpe strømmen vi trenger til batterifabrikken, og selge kraften fra vindmølleparken videre.» (High North News nettutgave 02.04.2019) Altså har kraft fra et evt. vindkraftverk på Sjonfjellet vært er rent finansielt foretagende for Freyr fra første stund. Men selskapet har sett seg tjent med å plante forestillingen om at vindkraft fra Sjonfjellet er nødvendig for driften av batterifabrikken i den hensikt å snu politikerne og opinionen. Inngir dette tillit?
 
Freyr har sett seg ut ei 700 mål stor tomt for batterifabrikken på Stormoen mellom Hauan og E12. Denne består i stor grad av våtmark og myr og er dessuten regulert til landbruks- og friluftsformål, dvs. LNFR-1-område (Grunneier Rolv Kristian Brendås til Rana Blads nettutgave 23.08.2019). Samtidig proklamerte direktør Tom Einar Jensen på Rana Blads nettsider den 24. juli at, sitat: «Vår ambisjon er å ha et hundre prosent nullutslippsanlegg.» Det er da vi må spørre: Er Freyrs organisasjon helt uvitende om eller gir de f.... i at våtmark og myr inneholder ca. 7 – sju – ganger så mye CO2 pr. m2 som vanlig utmark? Når våtmark og myr dreneres for vann, kommer torven i kontakt med oksygen og frigjør CO2 til atmosfæren i en langvarig prosess over tiår. I Norge er det beregnet at utslipp av CO2 fra drenerte myromårder ligger på ca. 5,5 millioner tonn i året, dvs. vel 10% av Norges samlede CO2-utslipp. Derfor vedtok Stortinget i vår forbud mot nydyrking av myr i landbruket. Så lenge Freyr holder fast på dette tomtevalget og på vindkraftanlegg på Sjonfjellet som også i stor grad er et våtmarksområde, ja, da er det umulig å tro på at selskapets CO2-ambisjoner er seriøst ment. Det viktigste Freyr kan gjøre for å bedre sitt omdømme er å skrinlegge vindkraftprosjektet på Sjonfjellet samt å skaffe seg en ny tomt uten våtmark, f.eks. i den delen av dagbruddet på Storforshei som ikke lenger er i produksjon.
 
Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn

May-Lene Meyer, leder, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.