Bernt Heimland i Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti. Foto: Privat

"Psykiske lidelser er økende i samfunnet, slik er det også her i kommunen"

Skrevet av Bernt Heimland
29.08.2019 06:00

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti vil se på muligheten for realisere og samordne servicefunksjoner innen helse og omsorg på Hemnesberget i det gamle hotellbygget.

HSF vil fortsatt satse på et godt helse- og omsorgstilbud som gir alle innbyggere trygghet for at de får hjelp når de trenger det. Det er viktig å fremme funksjon og mestring, selvstendighet og deltagelse hos personer som har hatt et fall i funksjonsnivå. Vi vil legge til rette for at alle brukere skal få mulighet til å bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og mulig.

Psykiske lidelser er økende i samfunnet, slik er det også her i kommunen. Vi mener det er viktig at det blir lagt vekt på psykisk helse i folkehelsearbeidet slik at mennesker med psykiske lidelser får et godt tilbud. Vi må satse mer på forebygging og godt samarbeid mellom kommuner og sykehus.

HSF vil at legekontorene opprettholdes både på Hemnesberget og Korgen. Vi ønsker fortsatt å se på muligheten for å få realisere og samordne servicefunksjoner på Hemnesberget i det gamle hotellbygget.

Servicefunksjoner som fysioterapi, helsestasjon og legekontor er både praktisk og lettvint å ha i ett og samme bygg. Vi regner det da som mest hensiktsmessig å flytte legekontoret på Hemnesberget, slik at pasienter som skal sendes med ambulanser, slipper å bli frakta gjennom venterommet på legekontoret. Noe de må per dags dato

HSF vil også:

  • Styrke psykiatritilbudet ved å tilsette flere fagfolk i tjenesten.
  • Styrke skolehelsetjenesten (helsesøster på skolen) vurdere kveldsåpne helsestasjoner.
  • Omsorgstjenesten vil fortsatt være lokalisert slik den er i dag.
HSF vil også:

  • At interesseforeninger som representerer deres brukere skal sammen med kommunen og næringslivet arbeide sammen for å gjøre det lettere for denne gruppe mennesker å benytte seg av næringslivets fasiliteter slik at de kan følge oppkravene til universell utforming bedre enn til nå.
HSF vil også:

  • At Hemnes kommune skal bli flinkere til å stimulere de eldre og gi dem en mer aktiv hverdag ved sykehjemmet ved å ta i bruk metoder som fiskeakvarium, beroligende musikk i ganger og fellesrom, besøkshund samt ta i bruk sosiale medier.
Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker alle innbyggere et godt kommunevalg i 2019.

Bernt Heimland

[annonse]
1. kandidat, Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.