Barnehagelærer Emmelin Øwre Lyngås (t.v.) er programleder for Salten friluftråds 50 friluftstips. Her er hun sammen med skuespillerne Kevin Alexander Buschmann og Maria Brennesvik Jonsen og filmfotograf Tor Arne Sandnes.

Rabben-barna blir instruktører for en frisk ute-hverdag

Skrevet av Roger Marthinsen
12.01.2021 17:00

Rabben barnehage på Nesna skal være med på 50 videoer som skal gi inspirasjon til en covid-19-hverdag i friluft.

Rabben barnehage på Nesna og Salten friluftsråd samarbeider i disse dager om å produsere 50 små videoer med tips til aktiviteter som familier, barnehager, skolefritidsordninger og grunnskoler kan gjøre ute, også i en covid-19-hverdag. Dette er tips til aktiviteter som kan gjøres av de fleste, og som krever lite eller minimalt med utstyr.

– Bakgrunnen for produksjonen er behovet vi alle har for både å være ute, i fysisk aktivitet og å kunne fylle hverdagen vår med både opplevelser og nye erfaringer. Covid.-19 har satt sterke begrensinger for hva mange av oss kan foreta oss, men naturen vi omgir oss med er stor og romslig. Her kan vi gjøre det meste innenfor sikre smittvernmessige rammer, sier prosjektleder og produsent Knut Berntsen.

Hver video er på 45-90 sekunder. De første videoene vil bli publiser på YouTube mot slutten av januar, og resten av de i alt 50 videoene vil publisert på samme kanal etterhvert som de blir ferdige. 

– Målet med videoene er å stimulere flere voksne til å bruke naturen som aktivitets- og læringsarena for barn og unge. Gjennom å se videoene skal alle voksne lett kunne tilrettelegge samme aktivitet for egne barn/elever, sier Knut Berntsen.

Produksjonen gjennomføres i samarbeid med barn og voksne ved Rabben barnehage og Nesna skole. Filmfotograf er Tor-Arne Sandnes i Se Nor, mens Knut Berntsen i Salten friluftsråd altså er prosjektleder og produsent. Prosjektet blir realisert med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet og Friluftsrådenes Landsforbund. 

Dette er ikke første gang at Rabben barnehage samarbeider med Salten friluftsråd. I desember var det premiere for prosjektet der Rabben barnehage var med i et videoprosjekt der man viser hvordan man kan bruke erte-poser til lek tog aktivitet

----------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.