Rådmannen:
– Ingen store overraskelser i statsbudsjettet for Rana kommune

Skrevet av Pressemelding
08.10.2018 15:25 - OPPDATERT 08.10.2018 17:02

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ser ikke ut til å gi store endringer i inntektene til Rana kommune neste år. Kommunen har beregnet en økning i frie inntekter på 57,5 millioner kroner, men mye av dette spises opp av den antatte lønns- og prisveksten, og av økte kostnader på grunn av flere eldre og av nye oppgaver som er tilført kommunesektoren.

Det skriver rådmann Robert Pettersen i ei pressemelding. 

– I likhet med KS registrerer vi at kommunene får lite handlingsrom neste år, blant annet på grunn av de forventningene som er lagt inn fra statens side, til blant annet lærernorm, rus og psykiatri og tidlig innsats.

– Vi har foreløpig beregnet lønns- og prisveksten til å utgjøre cirka 45 millioner kroner i økte kostnader, endret alderssammensetning i befolkningen (flere eldre) til å utgjøre cirka 12 millioner kroner i økte kostnader, pensjon, 0,7 millioner kroner, og nye oppgaver for cirka 6 millioner kroner. Til sammen øker kostnadene med 5,5 millioner kroner mer enn de frie inntektene.

Regjeringen legger også inn et generelt krav til effektivisering på 0,5 prosent. For Rana utgjør dette cirka 7,5 millioner kroner. Hvis effektiviseringen oppnås vil det bety bare to millioner kroner i vekst neste år.

– Det betyr at satsningsområdene videreføres, men fullfinansieres ikke, sier rådmann Robert Pettersen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.