Foto: Kristian Rødvand

Rana er ferdig opptalt. AP og Høyre går opp, mens SP mister seks mandater


11.942 av Ranas innbyggere har gitt sin stemme under årets kommunevalg. Av de er det 3902 personer som har stemt på Arbeiderpartiet, som da ender med 33 prosent av stemmene. Det er en oppgang på 4,2 prosentpoeng fra forrige valg.

Dermed ligger det an til at de sikrer seg 13 mandater. Noe som er to mer enn ved kommunevalget i 2019.

Det er verdt å merke seg at det foregår fortsatt fintelling, så prosenttallene kan endre seg marginalt. 

Høyre har fått 2019 stemmer, og blir med sine 17 prosent Rana nest største parti. Det er også en oppgang på 4,2 prosentpoeng. 

Det lå lenge an til at Høyre kunne øke med to mandater, men foreløpig telling ser ut til at de ender med seks mandater, som er én mer enn ved forrige valg. 

Ranas tredje største parti blir Senterpartiet, som har mistet 16,6 prosentpoeng fra forrige valg, og som da mister seks mandater. Den store tilbakegangen gjør at de går fra 11 mandater til fem mandater ved årets valg. 

Den største økningen i prosentpoeng ser vi fra Industri- og Næringspartiet, som stilte til valg for første gang i år, og som med en oppslutning på 11,4 prosentpoeng, har gjort et brakvalg. Det har sikret de fire mandater i kommunestyret. 

Rødt har fått 802 stemmer, som er likt som ved forrige valg. De beholder med det sine tre mandater. 

Kristelig Folkeparti har hatt en marginal økning på 0,1 prosentpoeng. Noe som fortsatt ikke gir de representasjon i kommunestyret fremover. Sist KRF satt i kommunestyret var etter valget i 2015. 

Norgesdemokratene fikk 165 stemmer, en økning på 1,4 prosentpoeng, og har fortsatt ikke oppnådd representasjon i kommunestyret. 

 

 

Les mer om:

Kommunevalget 2023