Foto: Silje-Tamara Rojas

Ilegges tvangsmulkt for brudd på opplæringsloven

Skrevet av Hedda Hiller
27.06.2019 10:47 - OPPDATERT 27.06.2019 20:34

– Vi tar denne saken på største alvor, sier kommunaldirektør Lillian Nærem.

Rana kommune, som skoleeier, har fått frist til 19. august 2019 med å lukke avvik i en elevsak i en av Rana-skolene. Dersom kommunen ikke gjennomfører tiltak i tråd med vedtak som Fylkesmannen har fattet i saken, vil kommunen få 50.000 kroner i tvangsmulkt, for brudd på opplæringslovens § 9 A.

– Innen fristen Fylkesmannen har satt, skal avvikene være lukket. Vi tar denne saken på største alvor og har satt inn betydelige ressurser for å finne gode løsninger i tett dialog med berørte parter og Fylkesmannen. Vi er opptatt av at eleven skal oppleve et trygt og godt skolemiljø med god faglig utvikling, sier kommunaldirektør Lillian Nærem.

Fra skoleåret 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

– Rana kommune er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø og har stort fokus på dette i planverk og i skolehverdagen. Kommunen har over tid jobbet målrettet for å skape gode systemer og vil bruke erfaringene vi nå gjør oss i det videre systemarbeidet i Rana-skolen, sier Nærem.

Opplæringslovens § 9A gir kommunene en skjerpet aktivitetsplikt for å sikre elevene et godt skolemiljø.

Vedtaket fra Fylkesmannen er unntatt offentlighet § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.