Maria Saltirova Rausandaksel og Hilde Rønningsen i Rana SV. Foto: Silje-Tamara Rojas

"Rana SV er kritiske til vindkraft på Sjonfjellet, men vil ikke stoppe planene nå"

Skrevet av Rana SV
20.08.2019 21:37 - OPPDATERT 21.08.2019 06:06

Rana SV fattet i kveld et enstemmig vedtak vedrørende vindkraftverk på Sjonfjellet.

Rana SV er kritisk til vindmølleutbygging, både ut fra inngrep i naturen og
eierskap. SV er sterk tilhenger av nasjonalt, primært offentlig, eierskap av
energiproduksjon. Vi har stått i bresjen for det i vannkraft og også forsvar av
hjemfallsrett. Innafor vindkraftindustri ser vi sterkt innslag av utenlandsk
eierskap som vi ikke ønsker.

Det er påpekt av mange at vi har et kraftoverskudd i regionen. SV er for å bygge
ned vår oljeavhengighet, og et svar på det er industrialisering med satsing på
grønn industri noe som medfører økt energibehov. Vi går også inn i en fase
hvor det er nødvendig med generell elektrifisering av en rekke områder, som
bl.a. transport (biler, båter osv). Ren energi er en del av svaret på det grønne
skiftet, men samtidig medfører det naturinngrep som det må avveies mot.

Vindkraftverk på Sjonfjellet innebærer store naturinngrep og er kontroversielt.
Før vi konkluderer vil vi ha sikkerhet og mer kunnskap om hvordan energien av
vindmøllene blir en del av industrialiseringen, og ikke et vindkraftprosjekt som
kan selges til utenlandske interesser og bli en del av energieksporten fra
regionen. Det industrielle formål må så avveies i forhold til naturinngrep.

Rana SV er kritiske til vindkraft på Sjonfjellet, men vil ikke stoppe planene nå. Vi
vil ha mer kunnskap om konsekvenser for miljø og reindrift, og vil derfor
avvente konsekvensutredning, samt hvor forpliktende en eventuell utbygging
av vindkraft på Sjonfjellet er til industriell utvikling, før endelig konklusjon
trekkes. Rana SV forutsetter at Freyr tar maksimalt hensyn til berørte parter,
natur og miljø i utformingen av prosjektet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.