Kommunaldirektør Lillian Nærem underrettet om status for Ranaskolen i dagens formannskapsmøte. Foto: Hedda Hiller

Rana ungdomsskole blir lagt frem i et folkemøte

Av Hedda Hiller
13.03.2018 11:27 - OPPDATERT 13.03.2018 11:46

De endelige planene for Rana ungdomsskole blir lagt frem i et folkemøte som etter planen blir arrangert 25. april i år. Det opplyste kommunaldirektør for oppvekst- og kultur, Lillian Nærem, i dagens formannskapsmøte.

Hun gikk igjennom status for fremdrift for Rana ungdomsskole, og også status for omregulering av arealet som i dag huser Gruben barneskole og Gruben undomsskole.

– Legg merke til at der Gruben ungdomsskole står i dag vil det komme en endring. Om det forslaget for reguleringsplan som er ute på høring blir vedtatt, er det mest formålstjenlige å stå ved det vedtaket som er tatt, sa Lillian Nærem.

Tilpasser skoleskyss

Det er 10. trinn som skal inn i brakkeriggen.

– Årets klasse 9C ved Gruben U er på 28 elever, mens årets 9B er på 26. Siden det har vært et stort ønske å få beholde klassene til neste år, har vi valgt å lytte til dette. Dermed må neste års 10. trinn være i brakkerigg, for der er klasserommene store nok til å huse disse to store klassene fra Gruben, fortalte Nærem.

(Saken fortsetter under bildet)

Eksempel på klasserom i brakkerigg, hentet fra kommunaldirektørens presentasjon.

Det er også avgjort at neste års 9. og 10. trinn skal få beholde sine kontaktlærere. 

– Det er viktig at folk begynner å få andre bilder av brakkerigger på netthinna enn de har i dag. Dette blir moderne bygg tilpasset læring. Jeg tror Gruben-elevene vil oppleve en standardheving med disse modulbyggene, sa Nærem. 

(Saken fortsetter under bildet)

Eksempel på modulbygg som fra høsten av skal huse Gruben-elevene.

Det er i dag 202 elever ved Gruben ungdomsskole. 41 av disse har per i dag skoleskyss.

– Det er ventet av noen flere vil få skoleskyss etter flytting av elevene til Mo. Nordland fylkeskommune vil videre øke kapasiteten for elever innenfor 4 kilometersgrensen, som ønsker å ta buss. 

Gjør tilpasninger på Båsmo

Stillingen som koordinerende rektor blir lyst ut før påske, og vil etter planen være ansatt innen mai. Når Rana ungdomsskole står klar blir elevene fordelt på de to byggene. 

– Vi har vedtatt at det blir deling med et trinn på Mo og to trinn på Moheia, sa Nærem.  

Også Båsmo barneskole ble tema.

– Vi vil ta i bruk deler av midtbygget for å få bedre plass når Alteren-elevene kommer. Det blir gjort tilpasninger for 375.000 kroner. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.