Rådmann Kitt Grønningsæter ble ikke hørt av ordfører Inger Monsen og posisjonen, som har besluttet at man ikke skal stanse helsehusprosjektet i Jektvik.

Går videre med omstridt helsehus

Skrevet av Roger Marthinsen
29.04.2021 18:08 - OPPDATERT 30.04.2021 14:50

Opposisjonen ville følge rådmannens råd, men flertallet har besluttet at Rødøy skal gå videre med helsehus-prosjektet til 26 mill.

Administrasjonen i Rødøy har anbefalt at politikerne skrinlegger planene om å bygge nytt helsehus i Jektvik.

– Når vi ikke har råd og ikke stor faglig nytte, da anbefaler vi at man skrinlegger prosjektet, sa Rødøy-rådmann Kitt Grønningsæter i sin begrunnelse, da saken var oppe i dagens kommunestyre.

I formannskapet forleden ble rådmannens forslag om å stanse prosjektet, stemt ned med tre mot to stemmer. I dagens kommunestyremøte sørget posisjonen for knapt flertall for at prosjektet skal videreføres. 

Jimmy Krogh fra opposisjonen fremmet forslag om å skrinlegge prosjektet, med de samme begrunnelser som rådmannen.

Dette fikk imidlertid ikke flertall, og rådmannen fikk samtidig instruks om å legge frem en endelig investeringssak, samt finne andre finaniseringsmåter for prosjektet, blant annet for å dekke overskridelsene i helsehusprosjektet, som er 6,7 mill. dyrere enn først forutsatt. Den endelige investeringsbeslutningen skal tas i juni.

En utfordring for Rødøy er i øyeblikket låneopptak til prosjektet, ettersom Statsforvalteren ikke har godkjent kommunens budsjett. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.