Merete Liberg under en vardetenning i oktober 2020. Foto: Rana No-lesere

–⁠ Regjeringa satser på retorikken “Lokal aksept” og regner med å få med seg mange kommuner på det

DEBATT: Motvind Nord mener at en produksjonsavgift på vindkraft som skal gå til kommunene, vil han lokke og presse fattige kommuner.


Regjeringa vil forsere utbygging av mer kraft - for enhver pris!

De vil ikke engang avvente tilrådingene fra Energikommisjon som de selv har satt i arbeid, men har i dag sendt NVE brev om å gjenoppta konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Statsråd Aasland sier med dette at:

  • Meningsløse inngrepene i natur og negative konsekvensene for berørte lokalsamfunn skal videreføres
  • Lovbrudd og brudd på rettigheter skal bestå
  • Krafteksporten skal bestå og økes.
  • Statnett skal fortsette sitt eksportnett og bygge flere 420 kV-linjer.
Dermed skal de høye strømprisene bestå og etterhvert importeres til hele landet
Skattebetalerne og strømkundene må fortsatt tvinges til å finansiere vindkraft og
elektrifisering av sokkelen og andre vanvittige sløseprosjekter.

Regjeringa satser på retorikken “Lokal aksept” og regner med å få med seg mange
kommuner på det. Aasland viser til at de også har sendt ut et forslag om
produksjonsavgift på høring. Med en produksjonsavgift på vindkraft som skal gå til
kommunene, vil han lokke og presse fattige kommuner til å akseptere rasering av
naturen og brudd på lov og rett. Dette er helt uakseptabelt. Vi bør alle merke oss at KS er negative til forslaget.

Statsråd Aasland har med denne meldinga fulgt opp tradisjonene som vi kjenner i OED og NVE - nemlig å sende ut meldinger som får store negative konsekvenser for
allmennheten eller konkrete områder, foran de store høytidene og feriene.

Ragnhild Sandøy - leder Motvind Nord 
Merete Liberg – nestleder Motvind Sjonfjellet