"Regjeringen bløffer"

Ferjepriser – Regjeringen bløffer - fakta om saken 

Etter nyttår har det vært misnøye i flere ferge fylker med fergeprisene. Nordland fylkeskommune  måtte sette opp billettprisene, men etter sterke tilbakemeldinger fra kystfolket valgte fylkesrådet å justere prisene. Justeringen ble at en gikk ned til 2019-priser og foretar en økning av prisene i juni. juli og august. 

Denne økningen er resultatet av villet politikk fra regjeringen. I 2015 endret de inntektsnøkkelen for fylkene slik at mange av fergefylkene kom svært dårlig ut. I tillegg har bevilgningene til fergedrift blitt redusert, samtidig som kravene til klimaomstilling har økt kostnadene for fylkene. Senterpartiet har i flere omganger forsøkt å gjøre noe med dette i Stortinget, men blir nedstemt hver gang. Regjeringen har valgt å legge skylden for de økte prisene på fylkespolitikerne.

Fakta: 

  • I 2015 vedtok Stortinget at de skulle «be regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi.». 
  •  Senterpartiet og Ap la fram et forslag om at staten skulle etablere en tilskuddsordning for å dekke fylkenes merutgifter knyttet til omstillingen. Merutgiftene for fylkeskommunene er beregnet til 468 millioner årlig. Høyre, FrP, Venstre, Krf, MdG og Sv stemte mot forslaget. 
  •  Det nye inntektssystemet fra 2015 har rammet flere kystfylker hardt. Endringen ga Nordland alene 282 millioner mindre i overføringer i 2019 enn de ville hatt med det gamle systemet.
  •  I 2016 økte regjeringen momsen på fergedriften fra 8 til 10 % og videre til 12 % i 2018. De 4 % ville gitt 19 millioner ekstra spillerom for fylkeskommunene i 2020. Senterpartiet foreslo i sitt alternative budsjett å redusere momsen til 10 % igjen i 2020. 
  •  Siden 2013 har kostnadene ved å drive de fylkeskommunale fergene gått opp 60 %, samtidig har bevilgningene fra regjeringen kun har økt med 5 %. Til sammenligning har riksvegfergene fått 109 % mer i overføringer fra regjeringen i samme periode.
  • Innføringen av AutoPASS-systemet har i en del fylker forskjøvet en større del av kostnadene over på personer med kjøretøy. 
  •  I desember 2019 fremmet Senterpartiet forslag om å bevilge 350 millioner til fylkeskommunene for kompensasjon av miljøkostnader. Høyre, Ap, Frp, Venstre, KrF, MdG og SV stemte mot. 
Senterpartiet krever lavere ferge- og båtpriser i Stortinget:

  • Senterpartiet har stått alene i Stortinget som garantist for at staten skal dekke kostandene ved omstillingen til lav- og nullutslippsferger. Vi ønsker ikke at fergepassasjerene skal betale det slik regjeringen legger opp til. 
  • Regjeringen har konsekvent nedprioritert bevilgninger til kystfylkene. 
  • Regjeringen har innført strenge klima- og miljøkrav uten å bevilge mer penger til fylkeskommunene, som må ta en stor del av kostnaden knyttet til omstillingen.
Nordland er et fylke med ei lang kystlinje. Vi trenger fergene både for å ivareta næringslivet og befolkningen som bor langs kysten og på øyer. Senterpartiet vil også framover stå på for at kostnader med det grønne skiftet skal kompenseres fra staten.

Regjeringen må gripe inn og øke overføringene til fergefylker slik at fylkeskommuner settes i stand til å investere i ferger med  lav- eller nullutslippsteknologi slik Stortinget har vedtatt.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.