Tomas Norvoll er ikke imponert over regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Roger Marthinsen

– Regjeringen svikter Nordland

Skrevet av Roger Marthinsen
07.10.2019 13:29

– I statsbudsjettet ligger det få lyspunkter for å skape vekst, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Regjeringen spiller ikke på lag, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett. 

– I statsbudsjettet ligger det få lyspunkter for å skape vekst i Nordland, ifølge Norvoll, som mener svikter regjeringen svikter Nordland og Nord-Norge.

– Et enkelt eksempel er at regjeringen allerede har kommet langt i å frata kraftkommunene inntektene de trenger for å drifte og videreutvikle lokalsamfunnene i Nordland. Dette er inntekter som helt soleklart bør ligge lokalt, sier Norvoll, som videre mener at staten kunne brukt sin makt til å skape vekst og offentlige distrikts-arbeidsplasser, men gjør det motsatte.

– Her barberes Brønnøysundregistrene med et kutt på 50 stillinger. De kunne valgt å styrke denne hjørnesteinsbedriften med nye utvida oppgaver, men gjør det ikke, poengterer Norvoll.

En hardt presset fylkes-økonomi krever kutt på over en halv milliard kroner på grunn av kutt i hva regjeringen mener at Nordland fylkeskommune skal bruke på å drifte og utvikle nordlandssamfunnet.

– I statsbudsjettet ser vi en nullvekst til fylkene. Ingen ytterligere penger til veg, skole eller næringsutvikling. Vi registrerer at vi er mer ambisiøse i klimasatsingen vår enn regjeringen er. Men det blir vanskelig å gjennomføre de store miljø-tiltakene i det grønne skiftet, som vi ser for oss på buss, ferje og hurtigbåt, sier Norvoll, som ikke minst er urolig over at man heller ikke i statsbudsjettet tar grep for å sikre en høyere utdanning i distriktene.

– Regjeringen bidrar ikke til å bedre den alvorlige situasjonen som Nord universitet står i. Her er det som jeg tidligere har påpekt et tillitsbrudd mot velgerne, som hele veien har trodd at de skulle stå ved løftene sine om å sikre utdanninger i Sandnessjøen og på Nesna. Svært skuffende, sier Norvoll.

Med en stor bompengedebatt i forkant av høstens valgkamp, synes Norvoll også at det er rart at regjeringen tør å la de siste parsellernepå E6 sør stå urørt.

– Her skal altså Sør-helgelendingene fortsette å betale bompenger på en vei de ikke får, påpeker Norvoll.

[annonse]
Dette er ikke det eneste punktet innen samferdsel, der Norvoll er misfornøyd med regjeringen.

– Nordland fylkeskommunes satsing «fra kyst til marked» får ikke noen hjelp. Det er ikke lagt inn en eneste krone til oppgradering av Ofotbanen, som er en livsnerve for godstransport. Det har ikke manglet på oppmerksomhet på hvor viktig denne er, men vi ser altså ikke så mye som et komma i statsbudsjettet.

– Heller ikke de store havneprosjektene ser ut til å kunne realiseres gjennom dette statsbudsjettet. Nordland med en så stor kystlinje, er naturlig nok avhengig av å oppgradere denne delen av infrastruktur. Men det virker som regjeringen har glemt bort to av landets viktigste næringer, både oppdrett og fiskeri. Havnene er en helt avgjørende del av de største næringene i landet, påpeker Norvoll.

– Med KrF inne i regjeringssamarbeidet, hadde vi håp om at også kysten og distriktene skulle bli prioritert. Men det ser ut som KrF er blitt totalt overkjørt i dette statsbudsjettet, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.