Lakseaksjer rett til værs etter enighet om lakseskatt

Det er enighet på Stortinget om å redusere lakseskatten fra 35 til 25 prosent. Samtidig gjøres det flere andre endringer.


Lakseselskaper skyter vil værs på Oslo Børs etter nyheten om at lakseskatten blir redusert fra 35 til 25 prosent.

Flere sjømatakser stiger kraftig like før klokka 14:

* Salmar stiger 13 prosent

* Mowi stiger 8,5 prosent

* Lerøy Seafood stiger 11 prosent

* Grieg Seafood stiger 11 prosent

Regjeringspartiene, Venstre og Pasientfokus er enige om å redusere lakseskatten fra 35 til 25 prosent.

Som aksjekursen viser, er nyheten svært børssensitiv. Forvalter Jan Petter Sissner reagerer kraftig på tidspunktet nyheten ble kunngjort.

– Det er helt utrolig at de ikke slipper nyheten utenfor børsens åpningstid. Men sånn går det når vi har en regjering som ikke skjønner seg på børssensitiv informasjon, sier han til Finansavisen.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

I tillegg til reduksjon i lakseskatten, gjøres følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

* Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

* Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.

* Det fremmes også flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Venstrerepresentant Sveinung Rotevatn.

Avtalen innebærer at partiene vil fremme et felles forslag til behandlingen av saken i Stortinget 31. mai.