MOBILE ENHETER: SINTEF Molab er hele tiden ute på veien for å kontrollerer utslippet på oppdrag av kundene. For måletekniker Knut Jensen er Iveco-varebilen den faste arbeidsplassen.

Arbeider for et
grønnere Norge

Skrevet for sintef molab
09.12.2019 19:07

I arbeidet med å skape et grønnere og mer miljøvennlig Norge, er SINTEF Molab en viktig bidragsyter.

Med base på Mo og avdelinger i Porsgrunn, Oslo og Glomfjord, har SINTEF Molab hele Norge som marked, med 800 kunder fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Vi er en av Norges største laboratoriebedrifter. Det er bygget opp over år, takket være dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere som har stått på for kundene våre, sier administrerende direktør Eigil Dåbakk.

NORGES STØRSTE

Bedriften tilbyr tjenester innen miljømålinger, ­kjemiske analyser, materialtesting og rådgiving. De er Norges største når det gjelder målinger av utslipp til luft.

– Dette er et område hvor det stadig stilles strengere krav fra myndighetene, og hvor det dreier seg om utslippstillatelser med klare grenser, sier ­avdelingsingeniør og gruppeleder Stine Fagerdal.

Saken fortsetter under bildet.

INNGÅENDE ANALYSER: Avdelingsingeniør Anja Gull analyserer prøver som er tatt for å sjekke om utslippene til luft er i henhold til gjeldende tillatelser og konsesjoner.

Her kan SINTEF Molab tilby en fullskala-­tjeneste som dekker alle ledd. Dette er en tjeneste som kunder fra blant annet prosessindustri, fjern­varme­anlegg og annen industri setter pris på.

UNIK INNSIKT

Med sitt utspring med å betjene bedriftene i Mo Industripark, har SINTEF Molab siden starten i 1989 opparbeidet seg en særlig kompetanse og innsikt i hvilke krav og behov som finnes iblant annet prosess­industrien.

I Norge, og verden for øvrig, er det akkurat nå et stort fokus på det grønne skiftet og bærekraftig utvikling. Det betyr at stadig flere bedrifter innser at det både er nødvendig – og lønnsomt – å sikre seg en miljøvennlig profil.

På SINTEF Molab måler man ikke bare utslipp fra piper. Man har blant annet også 20 års erfar­ing fra analyser av bunnforholdene knyttet til miljøovervåking rundt oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

Saken fortsetter under bildet.

METALL-EKSPERTEN: Metallurg og avdelingsingeniør Andreas Strande Hjorth i dyp konsentrasjon når han sjekker om en sveiseskjøt er gjennomført på en sikker og forsvarlig måte.

SATSING PÅ HAVROMMET

SINTEF Molab vil fra 1. januar neste år fusjonere med KYSTLAB, som omfatter ni laboratorier fra Mosjøen til Sunnmøre og over 40 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring:

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant ­industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for framtiden.

– Det er et klart mål for oss å styrke vårt tilbud innen havbrukssektoren og denne fusjonen vil helt klart bidra til dette, sier Dåbakk.

AVANSERTE TEKNIKKER

I et samfunn og næringsliv hvor kravet til endring og effektivitet hele tiden er koblet opp mot maksimal kvalitet, jobber SINTEF Molab kontinuerlig med å forbedre og utvikle metoder og teknikker.

Den teknologiske utviklingen, med digitalisering, IoT, bruk av systemer for maskinlæring og andre former for kunstig intelligens blir viktig innenfor laboratoriebransjen, der data genereres i store mengder.

Saken fortsetter under bildet

ASBEST-KONTROLL: Avanserte elektronmikroskop gjør at avdelingsingeniør Eliza Buøy og hennes kolleger kan tilby lynraske rapporter når det er mistanke om funn av asbest.

LYNRASKE ANALYSER

Et annet spesialfelt hvor bedriften på Mo besitter tung kunnskap er miljøgifter som asbest og PCB. Her kan de sørge for alt fra kartlegging, analyser og konsulent-tjenester ved sanering.

– Vi har nok Norges raskeste responstid når det gjelder asbestanalyser, sier avdelingsingeniør Eliza Buøy.

BREDT SPEKTER

Men det stopper ikke der. SINTEF Molab tilbyr også bistand og tjenester innen:

  • Testing av ulike typer materialer og identi­fi­sering av årsakene til havari på ulike konstruksjoner og komponenter
  • Analyser og kartlegging av arbeidsmiljø med tanke på for eksempel akustikk, kjemikalieeksponering og lys
  • Avfallsanalyser for å finne ut hva som er korrekt håndtering av de ulike typene
  • Analyser av en lang rekke kjemiske stoffer for industri og forskningsmiljøer.