– At man har rett til bistandsadvokat før man eventuelt går til politiet, er en lite kjent ordning, sier advokat Nina Lunde ved Advokathuset Just. Foto: Rami Abood Skonseng/Mye i media

Du har rett til gratis advokat før du går til politiet

Skrevet for ADVOKATHUSET JUST
05.03.2018 07:00 - OPPDATERT 07.03.2018 09:10

– Som offer for overgrep har du rett til advokat før du går til politiet. Kostnadene dekkes fullt ut av det offentlige, sier advokat hos Advokathuset Just, Nina Lunde.

Dersom du er usikker på om du bør anmelde et overgrep, har du rett til en bistandsadvokat som du kan diskutere saken med, før du går til politiet.

– Som offer i en sedelighets- eller voldssak har du rett til fri rettshjelp før du går til politiet. Hos en bistandsadvokat får du hjelp til å vurdere om en sak bør anmeldes, samtidig som du får vite hvilke rettigheter man har som offer, sier advokat Nina Lunde ved Advokathuset Just.

Lunde har mange års erfaring som bistandsadvokat og er fast bistandsadvokat ved Rana tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Hun har også jobbet som politiadvokat, og har erfaring med hvordan politi og påtalemyndighet må tilnærme seg ofre for seksuelle overgrep og vold.

– At man har rett til bistandsadvokat før man eventuelt går til politiet, er en lite kjent ordning. Det er viktig at dette blir langt bedre kjent, sier advokat Lunde.

Tilleggsbelastning å gå til politiet

Det å gå til politiet for å anmelde et forhold, er for mange et stort og vanskelig steg å ta. Kanskje er den som står bak et overgrep, en person man har en nær relasjon til. Da kan det være god hjelp og støtte i veiledning og råd fra en bistandsadvokat.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Det å gå til politiet kan være en stor tilleggsbelastning for mange. Da kan det være god hjelp i å ta kontakt med en bistandsadvokat først.

– Min holdning er at dersom en person har vært utsatt for overgrep, bør man gjøre noe med det. Men for mange er det en betydelig tilleggsbelastning å skulle forholde seg til politiet og en eventuell rettssak. Derfor følger det av straffeprosessloven at man som fornærmet har rett til bistandsadvokat, sier advokat Lunde.

– Som offer for vold og overgrep blir man langt bedre ivaretatt i dag, enn for noen år tilbake. Da kunne en straffeprosess gjøre vondt til verre for de fornærmede, som kunne oppleve at de var overlatt helt til seg selv. Nå har man som offer fått utvidede rettigheter, både gjennom straffeprosessloven og voldsoffererstatningsordningen, sier Lunde.

Dekkes fullt ut

Bistandsadvokatens oppgave er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i alle faser i en sak, fra vurdering av om saken bør anmeldes samt hvilke muligheter man har for å motta voldsoffererstatning.

Dersom man går til anmeldelse, vil bistandsadvokaten ha innsyn i politidokumenter, delta i møter og vil kunne komme med innspill til etterforskningen. Kommer saken opp for retten vil bistandsadvokaten sitte sammen med påtalemyndigheten (som regel politiadvokat eller statsadvokat), for å ivareta klientens interesser.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Etter at en sak er ferdigbehandlet av domstolen, vil bistandsadvokaten fortsatt hjelpe den fornærmede.

Etter at en sak er avsluttet, vil bistandsadvokatens oppgave være å søke om og følge opp en sak om voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten vil også kunne sørge for å sette fornærmede i kontakt med andre etater, eksempelvis helsevesen.

Retten til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven og rettshjelploven, og kostnadene dekkes fullt ut av det offentlige.

-----

Nei er nei

  • Du – og bare du – har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Dette er en grunnleggende menneskerett, uavhengig av kjønn.
  • Nei er nei-kampanjen tar opp holdninger og fordommer knyttet til dette. Du finner mer informasjon på nettsiden neiernei.amnesty.no.
  • Politiets ”Hvor lite skal du finne deg i” tar opp tema rundt vold og gir råd og veiledning tilknyttet dette. Mer informasjon om denne kampanjen finner du på hvorlite.no.