STERKERE BANK GIR STØRRE VERDI: – Sparebank 1 Helgeland blir en ny og sterkere Lokalbank som skal være med på å skape ytterligere vekst i regionen, sier direktør for privatmarkedet Dag-Hugo Heimstad og administrerende direktør Hanne Nordgaard

En ny og sterkere lokalbank

Skrevet for Helgeland Sparebank**
24.12.2020 13:00

Når Helgeland Sparebank kjøper helgelands-avdelingene til Sparebank 1 Nord-Norge er det helt i tråd med den lokale banktradisjonen på Helgeland: Å bidra til å skape framtidens Helgeland og være en drivkraft for vekst. SpareBank 1 Helgeland blir større og sterkere, men verdiene er de samme og drivkraften blir sterkere.

Det går en rød tråd her, sier administrende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard.

I 1860 var etableringen i Mosjøen den tredje sparebanken i Nordland. Og den skulle vise seg å bli viktig, både for næringslivet men også alle de som jobbet og bodde på Helgeland. For dette var en region som skulle vokse. En region som skulle møte både opp- og nedturer. En region som trofast ble støttet av Lokalbanken.

 

Betydd mye for Helgeland

– Det er ikke tvil om at Helgeland Sparebank har betydd veldig mye for regionen, sier tidligere banksjef Arnt Krane. Han har 33 års fartstid i banken, 26 av dem som øverste leder. Det betyr at han har vært med på både opp- og nedturer.

– Mye av hemmeligheten ligger i at Lokalbanken gjennom alle år har hatt dyktige medarbeidere med stor kunnskap og lang erfaring. Dette har både næringslivet og privat­kundene dratt stor nytte av, sier Krane.

Han peker også på det faktum at Lokalbanken har vært en sentral samfunnsbygger hvor det har blitt gitt betydelige beløp til kultur, idrett og friluftsinteresser.

 

Den riktige veien å gå

– Jeg er overbevist om at kundene har satt pris på at banken har vært lokalt eid og at den dermed ble en del av nærmiljøet.

Når det nå skal skapes en ny og større Lokalbank, er Krane overbevist om at dette er den eneste rette veien å gå:

 

DYKTIGE FOLK: – Mye av hemmeligheten ligger i at Lokalbanken gjennom alle år har hatt dyktige medarbeidere med stor kunnskap og lang erfaring. Dette har både næringslivet og privatkundene dratt stor nytte av, sier tidligere banksjef Arnt Krane.

 

– Skal Helgeland fortsatt beholde Lokalbanken, må den få nok kraft slik at den kan ­konkurrere med nasjonale og internasjonale aktører. Med denne løsningen er jeg overbevist om at den nye banken bare vil forsterke det gode arbeidet som Helgeland Sparebank har stått for opp gjennom årene, avslutter Krane.

 

Skjebnefellesskap

– Hver eneste kunde er like viktig. Vi lever i et skjebnefellesskap her og har alle et brennende ønske om å skape nye verdier, nye arbeidsplasser og en bærekraftig vekst, sier direktør for person­marked i Lokalbanken, Dag-Hugo Heimstad.

Når Sparebank 1 Helgeland ser dagens lys, blir dette det eneste selskapet på Oslo Børs som har hjemmeadressen på Helgeland. Og et selskap med finansielle muskler nok til å ta opp kampen mot nasjonale og internasjonale konkurrenter. For det blir ikke snakk om et monopol når Sparebank 1 Helgeland ser dagens lys.

– Konkurransen er knallhard og ser hver dag at regionen er attraktiv for både norske og uten­landske aktører, sier Nordgaard.

 

Tilpasset kundens behov

I en verden som blir stadig mer digital, er det ­mange som satser på heldigital bank, men det er ikke aktuelt for den nye SpareBank 1 Helgeland. Den lokale kontakten, og det å tilpasse bankdriften slik helgelendingene vil ha den, og bidra til drivkraft er fremdeles Lokalbankens beste fortrinn.

– Det er jo vår lokale tilhørighet og at vi kjenner hvert lokalsamfunn som er en viktig forskjell. Våre rådgivere på hele Helgeland har store fullmakter og vi snur oss raskt for å få til prosjekter for privat­personer og bedrifter, poengterer Heimstad.

En forsterket Lokalbank har rådgivere som vet hvilke utfordringer næringslivet står overfor i dag og hvilke som kommer i morgen. Det er en lokalt eid bank som blir din uvurderlige støttespiller i alle livets avgjørende øyeblikk. I gode og onde dager. Den første bilen. Den første boligen. Skilsmissen. Permitteringsvarslet. Det er en forsterket Lokalbank som vil bli i stand til bidra enda mer med tanke på støtte til lag, forening og kulturlivet.

 

Endring er livsnødvendig

Men skal Lokalbanken være relevant må den hele tiden endre seg i takt med tiden. Og nå var tiden inne for å legge til rette for framtidens bank på ­Helgeland. For fusjon, altså å bli kjøpt opp av en større og sterkere bank, var det aller viktigste for ledelsen å unngå. Da ville veien fra rådgiverne i lokal­bankene rundt omkring til den øverste ledelsen blitt mye lengre.

Dessuten ville ikke eierskapet og dermed overskuddet kommet lokalsamfunnet til gode, og det ville bli færre arbeidsplasser. Myndighetene stiller høyere krav, men det gjør også kundene. Og den utfordringen blir veldig mye lettere å innfri som en del av SpareBank 1 alliansen.

– Vi får en ny nettbank og en mobilbank som er kåret av kundene selv til å være landets beste, for å nevne noe, sier Nordgaard.

På vei mot å bli SpareBank 1 Helgeland skapes det et forsknings og utviklingsmiljø lokalt som skal samhandle med de beste bankfolkene i Norge.

– Det å utvikle og legge til rette for framtidas bankdrift lokalt, i samarbeid med et enda større nasjonalt nivå, vil komme kundene til gode. Skal veksten på Helgeland forsterkes, trenger regionen flere kompetansearbeidsplasser:

– Vi vil hente hjem alle gode krefter, under­streker Nordgaard.

En ny og forsterket Lokalbank vil i seg selv bli en attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne får utvidet sine muligheter til å jobbe med spennende utviklingsoppgaver.

 

Verdiene forblir lokalt

En og forsterket Lokalbank er din garanti, som nærings­drivende eller innbygger på Helgeland, at det er lokale eiere som bestemmer bruken av overskuddet. Det forsvinner ikke til et hovedkontor et annet sted i landet.

Det betyr igjen at det fortsatt handler om drivkraft for vekst, men med en stor forskjell:

– Vi får en større motor og det setter oss i stand til å dra tyngre lass, bidra med mer til felles­skapet. Det blir rett og slett en større kake å dele, sier ­Nordgaard.

For deg som kunde vil overgangen foregå ­fullstendig sømløst i et rolig tempo, slik at du ikke trenger å bekymre deg over at dine rutiner skal bli forvandlet over natten.

En ny og forsterket Lokalbank vil ha 160 årsverk. Den er i alle byene på Helgeland og vil bli den ­tiende største sparebanken i Norge.

 

Samme verdier, mer drivkraft

For Hanne Nordgaard og Dag-Hugo Heimstad og resten av banken vil 2021 blir et banebrytende år. Og de gleder seg allerede:

– Helgeland er et Norge i miniatyr og regionen har absolutt alt som skal til for at vi kan klatre til nye høyder. Men da må alle gode krefter spille på lag. Det er da to pluss to blir fem. Det er da vi blir i stand til å skape enda bedre og sterkere lokalsamfunn.